Aktuality

Aktuální informace o vývoji počasí a stavu na tocích

25. června 2009 (čt)

Na toku řeky Moravy i přes vydatnou srážkovou činnost během dnešní noci neočekáváme dosažení hodnot stupně povodňové aktivity na území města Olomouce. Nelze však vyloučit lokální záplavy způsobené přívalovými dešti.

Během čtvrtku 25. června se budou místy vytvářet bouřky, které mohou být ojediněle doprovázeny přívalovými srážkami do 40 mm. Dle výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu platí nebezpečí bouřek a přívalových dešťů do dnešních 23:00 hodin.

Pracovníci odboru ochrany budou nadále monitorovat vývoj počasí a stav na vodních tocích a budou vás o situaci informovat.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

  • Sledujte hromadné sdělovací prostředky o vývoji situace.
  • Nebezpečí zatopení níže položených míst, údolních poloh, sklepů apod.
  • Uposlechnout pokynů místní samosprávy, policie a hasičské záchranné služby.

V Olomouci dne 25.6. 2009, 8:00 hod.

25. června 2009 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster