Aktuality

Město chce vyvolat další jednání o organizaci protipovodňových opatření

7. února 2018 (st)

Nejasný prozatím zůstává harmonogram prací na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce. Nezměnilo na tom nic ani setkání, které se v úterý 6. února odehrálo při jednání Rady města Olomouce a na němž olomoucké radní informovali o přípravě této velké investiční akce zástupci investora, tedy Povodí Moravy, s. p. a představitelé sdružení zhotovitelských firem. Další jednání se z podnětu města odehraje na půdě ministerstva zemědělství.

Radní se v úterý dozvěděli, že konsorcium firem, které vyhrálo soutěž na zhotovení celé II. B etapy Protipovodňových opatření Olomouc, chce začít s pracemi u mostu přes Moravu v Komenského ulici hned po Velikonocích 3. dubna. Radním byly předloženy dvě termínově odlišné varianty dopravních omezení, obě varianty znamenaly velmi výrazný zásah do dopravy v Olomouci. Z předložených plánů vyplynulo, že by se obyvatelé města museli smířit po mnoho měsíců se zcela uzavřeným dopravním uzlem v okolí tohoto mostu, tedy i s uzavřenými ulicemi Komenského, Husova, Pasteurova, Sokolovská, Na Letné, Nábřeží a kapitána Nálepky.

Primátora Antonína Staňka ani jeho kolegy z vedení města argumenty investora a zhotovitelů nepřesvědčily. „Vím, že se jedná o investiční akci, která v důsledku přinese Olomouci velké pozitivum v podobě bezpečnější řeky i podstatně krásnějšího nábřeží. Jde ale o to, abychom cestou k těmto pozitivům neutrpěli zbytečně velké ztráty, jinak řečeno, aby ta cesta byla pro Olomoučany co nejméně bolestná a zatěžující,“ řekl primátor Antonín Staněk. „Z pohledu míry připravenosti bych považoval zahájení stavby v dubnu za nezodpovědný hazard,“ dodal primátor s tím, že město doposud ani neznalo harmonogram akce a teprve nyní se dozvídá o záměru za necelé dva měsíce začít s dopravními omezeními.

Náměstek primátora Aleš Jakubec připomněl, že se přípravě na protipovodňové úpravy koryta Moravy v centru Olomouce věnují kompetentní pracovníci magistrátu už deset let a pro investora a zhotovitele připravili celou řadu dokumentů, kromě jiného i podrobnou a mnoha analýzami podloženou studii organizace dopravy při stavbě. Tyto podklady podle jeho názoru nebyly zhotovitelem při přípravě jeho plánů stavby patřičně využity a zohledněny.

Primátor Antonín Staněk informoval hosty, že již inicioval setkání s ministrem zemědělství, kde by jednání s představiteli státního podniku Povodí Moravy mělo pokračovat.

Protipovodňová opatření Olomouc, II. B etapa, má trvat přibližně čtyři roky, týká se úseku řeky Moravy od mostu v Komenského ulici přes most na Masarykově třídě dál směrem k soutoku s Bystřicí. Při akci vzniknou dva nové mosty a změní se koryto řeky a jeho nábřeží.

Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy, město vystupuje v roli chráněného subjektu.

7. února 2018 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster