Aktuality

Informace k vývoji povodňové situace

6. dubna 2006 (čt)

Vydáno: 6. 4. 2006, 18.30 hod. | Od 6. 4. 2006, 6.00 hod. platí v Olomouci II. stupeň povodňové aktivity. Na nejbližší dny je příznivá prognóza vývoje počasí, srážky se očekávají až v příštím týdnu.

Aktuální situace v jednotlivých postižených městských částech:

Černovír

Pracovníci Povodí Moravy během dopoledních hodin provizorně zpevnili narušenou vzdušnou část hráze pytli s pískem. Vodu ve vytvořených lagunách se podařilo čerpáním výrazně snížit bude pokračovat čerpání vody ze suterénních prostor. Průjezd Černovírem byl v podvečer obnoven bez omezení.

Kontaktní pracoviště magistrátu je občanům k dispozici v ZŠ Petřkova ul. (tel. 721 472 431, 721 472 320). Zajišťuje vydávání potvrzení o zaplavení a evakuaci, poradenství o sociálních dávkách, distribuci vysoušečů.
Změna provozní doby kontaktního pracoviště: v pracovních dnech od 8 do 18 hod. denně, v sobotu od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

Chomoutov

V ranních hodinách bude ukončeno čerpání laguny ze hřišti a bude se pokračovat čerpáním ze suterénních prostor. Na pracovišti KMČ funguje informační služba, která rovněž zajišťuje požadavky na distribuci vysoušečů.

Změna provozní doby informačního pracoviště: v pracovních dnech od 8 do 18 hod. denně, v sobotu od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

Nové Sady

V oblasti Rooseveltovy ulice je odčerpávání dokončeno, pokračovat se bude ještě v ulici Zikova a Trnkova, odčerpání laguny proběhne v pátek také v ulici Lesní.

Další informace

 

Školství: ZŠ a MŠ Petřkova v Černovíře a  ZŠ a MŠ Střední Novosadská zahájí provoz v pondělí10. 4. 2006.

Silnice: Průjezdnost Černovírem byla obnovena v plném rozsahu. 
„Myší díra“ v ulici Milady Horákové zůstává nadále uzavřena z důvodu dlouhodobě nahlášené opravy (do 30. 4. 2006). V podvečer byl zprůjezdněn silniční úsek od ulice Dolní Novosadská přes ulici Šlechtitelů. Uzavřena tak zůstává už jen úsek od ulice Šlechtitelů do Holice.

Zapůjčení vysoušečů

K dispozici je zatím dostačující počet 250 ks vysoušečů. Výdej vysoušečů probíhá na kontaktních pracovištích Černovír-ZŠ Petřkova, Chomoutov-KMČ a na letišti v Neředíně (pro oblast Nových Sadů) v těchto časech: 
v pracovní dny  8 - 18 hod., v sobotu 8 - 16 hod., v neděli 8 - 12 hod.
Na kontaktním pracovišti Neředín-letiště bude v uvedených časech zajištěn také výdej desinfekčních prostředků.

Zatopené studny

Bezplatný rozbor pitné vody ze zatopených studní po jejich asanaci bude za splnění podmínek, že studna slouží pro zásobování trvalého bydliště a že je současně jediným zdrojem pitné vody pro objekt, bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, tel. 585 719 111.

Informace najdete také na webových stránkách www.olomouc.eu, případně kontaktujte MmOl, odbor životního prostření, odd. vodního hospodářství: .

Vyčerpání zaplavených žump a septiků

Źádost o jednorázové vyčerpání zaplavené žumpy nebo septiku je možné vyplnit a podat na kontaktním pracovišti v Černovíře-ZŠ Petřkova (pro oblast Chomoutova a Černovíra) a v informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí (pro oblast Střední a Dolní Novosadská).

Čerpání bude provádět zdarma na základě těchto žádostí Středomoravská vodárenská, a.s. v týdnu od 7. 4. do 15. 4. 2006.

Poradenská linka k základním hygienickým pravidlům po povodni: 585 719 327 (denně 7 – 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz .

 

Poradenská linka pro sanace studní: 605 298 441, 605 298 440 (denně 7 – 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Krizová linka pro řešení problematiky uhynulých zvířat (zejména uhynulých vodních ptáků) na území města Olomouce: 602 582 874, 602 445 836

Stanoviště kontejnerů výhradně určených pro uhynulá zvířata s výjimkou uhynulých vodních ptáků:
Chomoutov – točna MHD
Černovír – Frajtovo nám. (u kostelíku)
Nové Sady – zastávka MHD (u čističky)

Informační linka pro řešení prevence výskytu komárů na území města Olomouce:
606 705 971

Požadavky na poskytnutí dávek sociální péče pro občany v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy vyřizuje odbor sociální pomoci magistrátu, pracoviště Hálkova 20 (přízemí), tel. 585 562 406. Pro občany Černovíra je k dispozici také služba na detašovaném pracovišti v ZŠ Petřkova.
Celkem bylo zatím kladně vyřízeno 7 žádostí v celkové částce 62 tis. Kč.

Informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách: 800 900 650, 800 900 630, 800 900 680 denně od 7.00 do 19.00 hodin.

Ing. Martin Tesařík
předseda krizového štábu města Olomouce

6. dubna 2006 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster