Aktuality

Stavba hasičské zbrojnice ve Chválkovicích se přiblížila, město bude usilovat o dotace

21. dubna 2016 (čt)

Nové zbrojnice se výhledově dočkají také dobrovolní hasiči z Chválkovic. Město si letos nechá vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu hasičské zbrojnice. Současně se bude ucházet o dotaci z evropských peněz, která by finančně náročnou akci městu usnadnila.

Stavba zbrojnice ve Chválkovicích byla už dříve schválena jako investiční priorita v koncepci jednotek sboru dobrovolných hasičů pro roky 2014 – 2018. Na přípravě stavby zbrojnice pro chválkovické hasiče se podílely odbory ochrany, koncepce a rozvoje a odbor investic. Radní měli už v březnu možnost seznámit se se základní studií a dalším krokem by už mělo být pořízení projektové dokumentace na stavbu. Radní tedy nyní schválili způsob výběru zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace. Samotné realizační náklady by neměly překročit částku 10 milionů korun.

Z pohledu financování stavby je důležité, že schválená koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů pro roky 2014 – 2018 výstavbu hasičské zbrojnice zahrnuje do investičních priorit. „Vzhledem k tomu, že Chválkovická jednotka je v této koncepci zařazena do kategorie JPO II, je možné využít na výstavbu její zbrojnice finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Martin Major. Dotace z regionálního operačního programu by činila 85 procent, pěti procenty by přispěl stát. „Na město by tedy v případě úspěšné žádosti o dotaci připadla úhrada jen deseti procent nákladů,“ doplnil investiční náměstek Filip Žáček. Podmínkou pro udělení dotace je právě projektová dokumentace a také podaná žádost o stavební povolení.

21. dubna 2016 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster