Aktuality

Studie odtokových poměrů bude o jeden milion lacinější

7. února 2018 (st)

Analýzy odtokových poměrů v místech s vysokým rizikem a návrh preventivních, přírodě blízkých protipovodňová opatření – takový je účel studie, jejíž vysoutěžená cena je téměř o jedem milion korun nižší. Úměrně se sníží i dotace z Operačního programu Životní prostředí, která pokrývá 85 procent celkových nákladů na její pořízení.

Projekt řeší analýzu odtokových poměrů ve správním území města Olomouce, zejména v jeho městských částech Radíkov, Lošov, Svatý Kopeček, Topolany či Slavonín. „Analýza je zaměřena na odtokové poměry v přispívajících plochách kritických bodů a analýzu odtokových poměrů u vybraných vodních toků jako jsou Stouska, Nemilanka, Adamovka nebo Křelovský potok,“ objasnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Současná změna dotace, kterou se včera zabývali radní, snížila maximální cenu Studie odtokových poměrů z 3,46 milionu korun na 2,52 milionu. „Upravena byla na základě vysoutěžené ceny. Změnil se ale i harmonogram projektu, jehož realizace byla posunuta kvůli déle trvajícímu výběrovému řízení,“ popsal náměstek Šnevajs.

Studie by měla navrhnout v podstatě drobná opatření, která jsou ale ve výsledku pro zmíněné části města velice důležitá. Pomocí nejrůznějších poldrů a remízků se dá zabránit mnoha kritickým situacím, aby se nemusely opakovat problémy, s nimiž se při přívalových deštích potýkal například Slavonín. „Společně s návrhy nejvhodnějších protipovodňových opatření nabídne studie také analýzu majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací navržených opatření,“ doplnil Šnevajs.

Studie by měla dosáhnout svého účelu nejpozději na konci dubna 2020.

7. února 2018 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster