Aktuality

I nedopalek může způsobit velký požár, varují hasiči

13. září 2016 (út)

V souvislosti s teplým a suchým počasím v posledních dnech nabádá Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s ohněm. Upozornění se týká zejména kuřáků. Kouření a s ním spojené činnosti jsou totiž z pohledu možného vzniku požárů velmi nebezpečné.

Nedbalostní jednání v souvislosti s kouřením a manipulací s otevřeným ohněm tvoří statisticky jednu z nejčastějších příčin vzniku požárů. Zapálená cigareta nebo nedopalek dosahují takových teplot, které jsou schopny zapálit většinu hořlavých materiálů. Aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, dodržujte tato základní pravidla:

  • nikdy neodhazujte hořící nedopalky,
  • dodržujte zákazy kouření,
  • nekuřte tam, kde je to zakázáno bezpečnostní tabulkou nebo místními předpisy (benzínové pumpy, sklady, prostory s nebezpečím požáru a výbuchu, lesy apod.),
  • nekuřte při jízdě autem a nevyhazujte nedopalky z okna jedoucího automobilu,
  • neodkládejte hořící cigarety nebo nedopalky na hořlavé materiály,
  • nekuřte v posteli těsně před usnutím,
  • nekuřte při manipulaci s hořlavými kapalinami,
  • zabraňte dětem v přístupu k cigaretám a k zápalkám nebo zapalovačům,
  • každý nedopalek vždy řádně uhaste a ujistěte se, že od něho již žádné nebezpečí nehrozí,
  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

13. září 2016 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster