Aktuality

Informovanost obyvatel při mimořádných událostech

18. dubna 2005 (po)

Vzhledem k reakcím občanů na způsob informování při březnové povodňové situaci znovu upřesňujeme, jak město v podobných případech postupuje a jaké informační kanály využívá.

Informace o průběhu povodňové situace bývají pravidelně zveřejňovány (2x až 3x denně) v povodňových vitrínách umístěných u mostu v Chomoutově, u mostu v Černovíře, na ul. Lazecká u bývalé samoobsluhy, u mostu u Bristolu, na domě Rooseveltova 113 a na domě Střední Novosadská 52. Do těchto vitrín se vyvěšují informace Povodňové komise města Olomouce k průběhu povodně, přijatým opatřením, vyhlášení a odvolání jednotlivých stupňů povodňové aktivity, předpovědi počasí apod.

Dále jsou aktuální informace zveřejňovány na webové stránce města www.olomouc.eu a v hromadných sdělovacích prostředcích (Český rozhlas, regionální rozhlasové stanice, městský infokanál). V místní části Chomoutov je projednáno využití místního rozhlasu. Informace o vývoji povodňové situace je také možné získat na telefonních číslech 585 513 166 (info linka odboru ochrany), 585 513 211 (ostraha radnice), 585 513 385 a 392 (infocentrum v podloubí radnice), 585 209 540 (dispečink městské policie).

Dotazy občanů často směřovaly na možnost použití hlasových sirén. Tzv. hlasové sirény je možno použít na základě smlouvy o užívání (provozovatel Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje) k varování ohrožených obyvatel. Tyto sirény však nelze použít k běžnému informování obyvatel, aniž by pro to existoval pádný důvod - přímé ohrožení života, zdraví a majetku občanů. Proto ani při letošním jarním tání, které probíhalo standardním způsobem, nebyly využity hlasové sirény pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity.

Při jiných mimořádných událostech nebo povodních většího rozsahu jsou k dispozici také vitríny KMČ, výlepové plochy, autobusové zastávky, dopravní prostředky MHD, hlášení mohou být v ohrožených oblastech přímo čtena do megafonu apod. Pracovníci krizového řízení ani vedení města tuto problematiku rozhodně nepodceňují. Město má uzavřenu smlouvu s Českým rozhlasem Olomouc o zveřejňování zpráv, další smlouvy s komerčními rádii jsou připraveny. V každé situaci však musí pečlivě uvážit jaké informace občané potřebují a jakými prostředky je vhodné je šířit, aby nevznikla zbytečná panika či dezinformace. Je také potřeba, aby se občané na své informovanosti aktivně podíleli tím, že si pustí rádio, televizi, zajdou si přečíst informace z vitrín, případně výlepových ploch či zavolají na výše zmíněné infolinky.

18. dubna 2005 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster