Hasiči města

Jednotky sboru dobrovolných hasičů SMOl

9. března 2021 (út)

Statutární město Olomouc (dále jen „SMOl“) je dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) zřizovatelem jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“).

SMOl má k dispozici 7 JSDH o celkovém počtu 114 hasičů. Jedná se o jednu jednotku kategorie JPO II/2: JSDH Olomouc (družstva Černovír, Chválkovice) a šest jednotek kategorie JPO V: Droždín, Holice, Chomoutov, Lošov, Radíkov, Topolany.

JSDH byly zřízeny v souladu se zákonem o požární ochraně jako nedílnou součást integrovaného záchranného systému. Plně zajišťují potřeby SMOl v oblasti požární ochrany a plní úkoly uložené orgány SMOl a Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen „HZS OK“). Jsou nenahraditelnou složkou při hromadném nasazení během záchranných a likvidačních prácí na území města Olomouce i mimo jeho území.

Přehled jednotek sboru dobrovolných hasičů

Po kliknutí na jednotku v přehledu se zobrazí její detail.

JSDH Černovír (+420) 724 964 134
JSDH Droždín (+420) 721 458 427
JSDH Holice (+420) 724 188 047
JSDH Chomoutov (+420) 603 299 175
JSDH Chválkovice (+420) 724 188 052
JSDH Lošov (+420) 607 946 862
JSDH Radíkov (+420) 606 043 138
JSDH Topolany (+420) 724 188 045

Fotografie

9. března 2021 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster