Aktuality

Informace z jednání Povodňové komise města Olomouce

19. března 2005 (so)

Dle aktuálních měření z dnešního dne tj. 19.3.2005 v 15.30 hodin dosáhla výška hladiny v řece Moravě na vodočtu Olomouc-Nové Sady II. stupně povodňové aktivity (tj. výšky 390 cm).

Dle prognóz nelze vyloučit částečné zaplavení nejníže položených sklepů průsakem nebo přes kanalizaci v oblastech Chomoutov, Černovír a ulicích Rokycanova, Za poštou, Českobratrská, Krakovská, Střední a Dolní Novosadská.

Vzhledem k vývoji situace lze také předpokládat dosažení III. stupně povodňové aktivity.

Současný stav nevede k vážnému ohrožení zdraví a majetku občanů a není hlášena povodňová vlna. Situace je průběžně sledována a vyhodnocována.

Další informace lze získat z aktuálních materiálů v povodňových vitrínách, vysílání Českého rozhlasu Olomouc nebo od pracovníků magistrátu na tel. číslech:

  • 585 513 166, (odbor ochrany magistrátu)
  • 585 513 211, (ostraha radnice)
  • 585 209 540, (dispečink městské policie)

V Olomouci 19. 3. 2005 v 15.30 hodin
Ing. Martin Tesařík
předseda povodňové komise

19. března 2005 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster