Aktuality

Informace odboru ochrany MmOl k povodňové situaci

28. března 2006 (út)

28. 3. 2006, 9:00 hod. | Hladina řeky Moravy pozvolna stoupá vlivem tání sněhu a současných dešťových srážek. Je předpoklad, že v odpoledních hodinách hladina řeky Moravy v Olomouci dosáhne I. stupně povodňové aktivity (SPA).

Výška hladiny v 9:00 byla 346 cm. I. SPA již nastal na řece Bystřici.

Vzhledem k prognóze počasí nelze vyloučit dosažení II. SPA na Moravě v Olomouci. Vylití řek z koryta se nepředpokládá, může však dojít k lokálnímu zaplavení suterénních prostor.

Situaci sledují a vyhodnocují pracovníci odboru ochrany Magistrátu města Olomouce a Povodí Moravy s.p.

Další informace lze získat v povodňových vitrínách, nebo na tel. čísle odboru ochrany: 585 510 275
nebo na internetových stránkách www.olomouc.eu. Na těchto stránkách jsou k dispozici i aktuální údaje řeky Moravy v lokalitě Hynkov.

Informace v povodňových vitrínách bude aktualizována dne 28. 3. 2006 v odpoledních hodinách.

V Olomouci dne: 28.3.2006 9:00 hod.

Ing. Radek Zapletal
vedoucí odboru ochrany

28. března 2006 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster