Aktuality

Olomouc chystá nejrozsáhlejší modernizaci varovných sirén v historii, získá na ni dotaci

15. února 2018 (čt)

Moderní, velmi účinný varovný a výstražný systém pořídí město Olomouc. Výraznou pomocí v tomto záměru bude dotace – město totiž nyní uspělo s žádostí a na modernizaci celého výstražného systému získá dotaci 55 milionů korun. Celkové náklady na kompletní modernizaci jsou 78 milionů korun. Současný systém je zastaralý a vyžaduje velké náklady na opravy a údržbu.

„Stávající síť sirén sice vyhovuje z hlediska varování občanů města, ale sirény jsou již zastaralé a především srozumitelnost jakéhokoli doplňkového hlášení je velice nízká,“ říká náměstek primátora Martin Major, který má oblast bezpečnosti ve své kompetenci. „Tento nedostatek se projevuje zejména při hlášeních po pohřešovaných osobách, kdy hlášení mnohdy není rozumět,“ doplnil Major. „Náš varovný systém v dnešní podobě vyžaduje časté opravy a nákladnou údržbu. Tento systém je zastaralý a mnoho jeho součástí už je na pokraji životnosti.“ Nynější systém je založen na kombinaci sirén a obecních rozhlasů, přičemž většina sirén pochází z let 1999 až 2006 a obecní rozhlasy ze 70. a 80. let minulého století. Konkrétně je v Olomouci 44 elektronických sirén a v městských částech Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, Droždín, Holice, Chomoutov, Topolany, Nedvězí, Slavonín a Nemilany jsou obecní rozhlasy. Městské části mimochodem často žádají rozšíření a modernizaci rozhlasů.

„Bezpečnost obyvatel města vnímám jako jednu z priorit, ovšem bez kvalitních a srozumitelných informací nebezpečí čelit nelze. Proto jsem pověřil příslušné bezpečnostní orgány města zahájením realizace tohoto projektu. Díky kvalitní práci jsme s jedním z největších podobných projektů, ne-li vůbec největším v České republice, uspěli,“ vysvětlil Martin Major.

Díky získané dotaci tak město zahájí v letošním roce práce na nejrozsáhlejší modernizaci systému varování a vyrozumění ve své historii. Projekt bude trvat čtyři roky, kdy všechny městské části postupně získají místní rozhlas, který podobně jako sirény umí varovat o hrozícím nebezpečí a současně jako klasický rozhlas podat podrobné informace o dalších událostech.

Celý systém bude ještě doplněn o nové vodočty, srážkoměry a další prvky, které pomohou při varování obyvatelstva jak před povodňovými situacemi tak i haváriemi a dalšími přírodními živly. Současně bude rozhlas možné využít pro informování občanů a návštěvníků města o plánovaných akcích nebo dalších užitečných informací pro obyvatele městských částí.

15. února 2018 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster