Aktuality

Snížení hladiny Moravy v Olomouci

30. ledna 2020 (čt)

Povodí Moravy zahájilo mimořádnou manipulaci na jezu Olomouc v souvislosti s realizací stavby protipovodňových opatření na řece Moravě. V následujících dnech tak dojde částečnou srážkou ke snižování aktuální hladiny vody ve vzdutí jezu Olomouc o 90 centimetrů na 207,50 m n. m. Tato úroveň hladiny bude udržována až do odvolání, nejdéle však do 1. dubna.

Snižování provozní hladiny v jezové zdrži bude probíhat v souladu se schváleným manipulačním řádem tak, aby nedocházelo k náhlému poklesu hladiny a vytvoření průtokové vlny.
"Poté bychom chtěli kompletně vypustit jezovou zdrž, což znamená, že hladina Moravy bude mít přirozenou výšku. Jednoduše řečeno, poteče, co poteče. Úplná srážka by měla trvat maximálně pět týdnů, ale musí ji napřed ještě schválit vodoprávní úřad," doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.
 

 

30. ledna 2020 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster