Aktuality

Informace o hydrologické situaci

6. ledna 2003 (po)

V důsledku výrazného oteplení a dešťových srážek na teritoriu, došlo v průběhu uplynulého víkendu k prudkému tání sněhové pokrývky na horách a následnému zvýšení hladiny řeky Moravy a jejich přítoků.

Na základě vývoje hydrologické situace, kdy hodnoty výšky hladiny Moravy dosáhly úrovně II. stupně povodňové aktivity, svolal primátor města Olomouce dne 5.1.2003 povodňovou komisi města Olomouce, za účelem vyhodnocení dosavadního vývoje, přijatých opatření a rozhodnutí dalšího postupu povodňových orgánů v souladu s povodňovým plánem města Olomouce.

Vzhledem k ustálené situaci na hodnotách II. stupně povodňové aktivity a postupnému poklesu hodnot na měrném profilu Moravičany dne 6.1.2003, bylo rozhodnuto pokračovat v plnění úkolů stanovených povodňovým plánem.

Povodňovou hlídkovou službu nadále zajišťovali v Olomouci příslušníci Městské policie na daných stanovištích a stálá služba odboru ochrany monitorovala hlásné profily Moravičany, Hynkov a Olomouc - Nové Sady. O vývoji situace byli informováni správci toku a příslušné obce.

Povodňová komise vzhledem k postupnému poklesu průtoku v říčním systému Moravy výše pověřila předsedu povodňové komise - primátora města Olomouce odvoláním II. stupně povodňové aktivity při poklesu výšky hladiny řeka Moravy na měrném profilu Nové Sady pod hodnotu 390 cm.

V důsledku poklesu hladiny na řece Moravě pod úroveň 390 cm, byl dne 6.1.2003 v 18.00 hodin odvolán II. stupeň povodňové aktivity v Olomouci. V pozdních nočních hodinách poklesla hladina pod 360 cm na vodočtu Olomouc - Nové Sady. Tím bylo dosaženo normálního stavu (bez povodňové aktivity) a nadále se očekává postupný pokles hladiny v říčním systému Moravy.

Občané jsou dále průběžně informováni o aktuálním stavu a předpokládaném vývoji situace v povodňových vitrínách popřípadě na telefonních číslech Magistrátu města Olomouce: 585 513 216, 585 513 385.

6. ledna 2003 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster