Aktuality

Do garáže olomouckých hasičů přibude nové terénní auto

13. října 2021 (st)

Velkou pomoc zejména pro pohyb v těžce sjízdném terénu bude pro olomoucké hasiče znamenat nový terénní osobní automobil, který se chystají pořídit. Finanční prostředky na jeho nákup poskytne Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje město Olomouc. Částku 1,4 milionu korun na svém posledním jednání schválila Rada města Olomouce.

„S hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje intenzivně spolupracujeme nejen při řešení krizových situací. Pomáhají nám jednak zajistit úkoly a činnosti, které městu ukládá zákon, ale i například ochraňovat část vybavení v majetku města. My naopak olomouckým hasičům přispíváme a pomáháme třeba při získávání dotací na pořízení nové speciální techniky. Mnohokrát už společně s kolegy z jednotek dobrovolných hasičů z okolí dokázali, jakým přínosem a jistotou pro Olomouc jsou,“ popisuje aktivní spolupráci města a místních hasičů náměstek primátora Martin Major, který má ve své kompetenci oblast ochrany obyvatel.

Ačkoli těžkou technikou potřebnou k zvládání krizových situací jsou olomoučtí hasiči vybaveni velice dobře, obratnější vozidlo vhodné do nelehkého terénu je potřeba úplně stejně. Jak popisuje vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu Jan Langr, využití vozidla určeného do terénu je velmi pestré. „Může se jednat o přepravu osob, věcných prostředků požární ochrany a ostatního materiálu při odstraňování následků živelních pohrom, kdy jsou komunikace těžce průjezdné a doprava na místo v těžce sjízdném terénu může urychlit záchranné, likvidační nebo obnovovací práce. Při řešení mimořádných událostí je také třeba zajistit spolupráci s odborníky různých oborů a s orgány veřejné správy a samosprávy například v nepřístupném terénu kolem řek, při pátrací akci v terénu, při zajištění staticky narušených staveb, při spolupráci s pracovníky krizových štábů nebo se starosty obcí. Ve všech těchto situacích je terénní vůz třeba,“ vysvětluje.

Poskytnutí částky 1,4 milionu korun na pořízení tohoto automobilu schválila Rada města Olomouce, potvrdit ji musí ještě zastupitelé.

13. října 2021 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster