Aktuality

Seniorům i majitelům domů poradí dvě nové příručky od profesionálních hasičů

22. listopadu 2021 (po)

Dvě nové příručky z oblasti požární ochrany připravili pro veřejnost odborníci z hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ve spolupráci s krajským úřadem. V prvním případě se zaměřili na starší generaci, ve druhém se pak věnovali problematice bytových domů. Brožura je určená především majitelům objektů, bytovým družstvům a společenstvím vlastníků.

Vydáváním brožur se specialisté na prevenci snaží doplnit vzdělávání a informace, které lidem kvůli omezení vzdělávacích aktivit při pandemii chybí. Loni vydal HZS společně s krajem další dvě publikace, zaměřené na děti a dospělé, celkem tak jsou tedy na světě už čtyři nové preventivně-výchovné publikace. Ty může člověk získat jak v klasické papírové podobě, tak i v elektronické verzi na webu HZS.

První z letošních brožur se jmenuje Příručka pro seniory. Srozumitelnou a přehlednou formou připomíná základní pravidla požární ochrany a bezpečnosti. Radí, kam zavolat a co přesně říci v případě nebezpečných či krizových situací. Připomíná, jak se zachovat, když začne hořet nebo když přijde velká voda. Senioři se rovněž dozvědí, že evakuace není žádná věda a že mnohdy je jedinou možností, jak si zachránit život. V každé ze sedmi kapitol najdou příklad z praxe a na jejím závěru kvíz doplněný křížovkami či osmisměrkami.

Publikace nazvaná Klíč k bezpečnému bydlení je určená především majitelům objektů pro bydlení, předsedům bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. Brožura seznamuje s tím, jak zabezpečit objekty pro bydlení proti vzniku požáru v jednotlivých domácnostech i ve společných prostorách. Přináší informace o legislativě v souvislosti s požární prevencí a také mnoho tipů, jak moderním způsobem objekty protipožárně zajistit. Příručka je doplněna bohatým obrazovým materiálem a také dotazy veřejnosti, které řeší naše oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru.

Loňská publikace pro nejmenší školáky se jmenuje Stalo se a co teď aneb Cesta k průkazu hasiče. Děti se s brožurou vydají na dobrodružnou výpravu do světa hasičů, policistů a záchranářů a zábavným způsobem se seznámí se základními pravidly, jak postupovat v různých krizových situacích. Předně se naučí, koho a jak informovat o tom, že se něco stalo. Hravou formou se též nejmenší školáci dozvědí, jak se chovat při požáru, co udělat a co naopak určitě nedělat.

Pro dospělé hasiči loni vytvořili brožuru 30 dotazů, na které jste se měli zeptat před příjezdem hasičů. Formou nejčastějších otázek, se kterými se hasiči setkávají při práci, se snaží dospělým čtenářům předat nejdůležitější fakta z oblasti požární bezpečnosti a ochrany. Nechybí informace o první pomoci, správném parkování či záchranářské uličce. Lidé zde najdou rovněž rady, jaký pořídit hasicí přístroj domů a jaký do auta, či kam umístit v bytě požární hlásič.

Všechny čtyři brožury jsou volně ke stažení na webu www.hzscr.cz.

Fotografie

22. listopadu 2021 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster