Aktuality

Povodí Moravy se dohodlo s úřady na zvýšení kontrol odběratelů vody

14. srpna 2015 (pá)

Zvýšení a koordinace kontrol vodoprávních úřadů na dodržování manipulačních řádů a povolených odběrů – to bylo hlavní téma zasedání krizového technického štábu, které svolalo Povodí Moravy, s.p. 13. srpna. Kontroly se zaměří také na provozovatele malých vodních elektráren, kteří často porušují manipulační řád a berou více vody, než je povoleno.

Státní podnik Povodí Moravy zaznamenává porušování manipulačních řádů provozovateli MVE na řece Moravě a Svitavě a proto požádal o intenzivnější kontroly ze strany příslušných orgánů. „Velice si vážíme spolupráce s Českou inspekcí životního prostření a vodoprávními úřady, kteří za v současné kritické situaci provádí kontroly dodržování manipulačních řádů pro odběry na malé vodní elektrárny, manipulací na rybnících a povolených odběrů povrchové vody,“ dodal generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Z pohledu Českého hydrometeorologického ústavu byl červenec 2015 třetím nejteplejším měsícem od roku 1937. V současné době naše území postrádá 200 – 250 mm srážek, na 40 měřících stanicích už jsou dosaženy hranice sucha, hladiny vodních nádrží klesají a drobné vodní toky jsou téměř bez vody.

„V této době si více než kdy jindy uvědomujeme význam vodních nádrží, které v době sucha nadlepšují průtoky v řekách. Pod vodními nádržemi je zachován biologický život a nejsou omezovány odběry povrchových vod. Proto už nyní zadáváme pět studií proveditelnosti na vodní díla – jsou to vodní dílo Skalička, Hanušovice, Rychtářov, Vlachovice a nově také Čučice – nádrž, která by měla posílit retenci vody v povodí jaderné elektrárny Dukovany,“ uzavřel Hodovský.

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p.

14. srpna 2015 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster