Aktuality

Povodňová situace na Olomoucku skončila

18. ledna 2011 (út)

Na území obce s rozšířenou působností Olomouc se již nevyskytují povodňové stavy a na vodních tocích dochází k postupnému poklesu hladin vodních toků.

Na vodočtu Hynkov klesla hladina Moravy pod 1.stupeň povodňové aktivity v dnešních nočních hodinách.

Bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy a stránkách Českého hydrometeorologického ústavu:

18. ledna 2011 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster