Aktuality

Cvičení v Nemilanech prověřilo připravenost jednotek IHS

1. listopadu 2007 (čt)

Ve čtvrtek 1. listopadu se uskutečnilo taktické cvičení Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje na téma „Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky v obci“. Cvičení se konalo v Olomouci – Nemilanech na ulici Raisova.

Účelem tohoto cvičení bylo ověřit připravenost složek IZS a jejich taktických možností při likvidaci následků dopravní nehody s únikem nebezpečné látky na pozemní komunikaci v obci s předpokládanou evakuací obyvatel z postižené oblasti.

Cíl cvičení

 • prohloubení znalostí velitelů a vedoucích složek IZS při společném řízení sil a prostředků,
 • ověření schopnosti velitelů a vedoucích jednotlivých složek IZS řešit vzniklou situaci s vytvořením štábu velitele zásahu,
 • procvičit spolupráci mezi složkami při likvidaci následků dopravní nehody s únikem nebezpečné látky v ulicích města s návazností na činnost operačních středisek a orgány samosprávy,
 • seznámit v praxi členy jednotek SDH obcí s taktikou zásahu na nebezpečnou látku,
 • ověření možnosti spojení v radiové síti IZS v prostředí s kumulací většího počtu osob, kdy je zřízen štáb velitele zásahu,
 • prověřit spojení mezi štábem, zasahujícími složkami, operačními středisky a krizovým štábem.

Seznam zúčastněných složek cvičení

 • HZS Olomouckého kraje
 • AČR; 156. záchranný prapor Olomouc
 • Policie ČR
 • Městská policie Olomouc
 • Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
 • HZS Českých drah, jednotka PO Olomouc
 • Jednotka SDH Lošov
 • Jednotka SDH Dub nad Moravou
 • Jednotka SDH Velká Bystřice
 • Jednotka SDH Velký Týnec
 • Statutární město Olomouc (havarijní služba)

Námět cvičení

Dopravní nehoda automobilové cisterny s osobním vozidlem na komunikaci v městské zástavbě. Dojde k úniku amoniaku v plynném skupenství z utrženého ventilu. Zároveň dochází k výronu kapalného amoniaku z prasklé stěny cisterny na vozovku. Amoniakový mrak postupně zamořuje ulici.
Při dopravní nehodě jsou dvě těžce a jedna lehce zraněná osoba. Je nutno provést záchranu zraněných osob, evakuaci ohrožených osob, varování ostatního obyvatelstva a likvidaci havárie.
Bude prováděno utěsňování cisterny, přečerpávání kapalného amoniaku, zkrápění unikajícího plynného amoniaku (vodní stěna), utěsňování kanalizace a další záchranné a likvidační práce.
Zvláštností situace je těsné sousedství Základní školy v Nemilanech a nutnost evakuace 120 žáku.

Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje

Fotografie

1. listopadu 2007 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster