Aktuality

Informace k povodňové situaci v Olomouci 14.8.2002, 9.00 hod.

14. srpna 2002 (st)

V průběhu noci přetrvával dosavadní charakter počasí, srážky se postupně přesouvají k východu Moravy. Intenzita srážek by měla postupně klesat. V druhé polovině týdne se očekává příznivá klimatická situace.

Aktuální stavy hladiny na řece Moravě k 9.00 hod. :

Moravičany, 182 cm, setrvalý stav, (I. SPA - 200 cm)
Olomouc - Nové Sady, 245 cm, stoupá, (I. SPA - 360 cm)

Předpokládané množství spadlých srážek na území olomouckého kraje by dnešního dne nemělo přesáhnout hodnotu 15 mm.

Lze očekávat další vzestup hladiny řeky Moravy a jejích přítoků, v průběhu dne může být dosaženo úrovně stavu bdělosti tj. I. stupně povodňové aktivity (360 cm) v Olomouci.

Situace je průběžně sledována a vyhodnocována pracovníky odboru ochrany a městskou policií. V případě potřeby bude zahájena činnost Povodňové komise města Olomouce.

Další aktuální informace budou k dispozici v 15 hodin nebo průběžně na tel. číslech odboru ochrany 068/55 13 166 a informačním středisku 068/55 13 385.

Případné nabídky na poskytnutí pomoci oblastem zasažených povodní je možno směřovat buď na výše uvedená telefonní čísla nebo přímo na Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (operační středisko).

Nabídky humanitární pomoci je možno směřovat přímo na pražská telefonní čísla: 02/ 614 38 432, 02/614 38 431.

Finanční pomoc je možno zasílat na konto zřízené vládou : ČNB - 9025-001/0710, VS 2002, KS 558

případně na konta dalších nevládních organizací : ČČK : KB PHA 1 - 10030-7334-011/0100, VS 300

ADRA : účet u ČSOB - 24442444/0300, VS 444

Člověk v tísni : účet u ČSOB - 334334334/0300

14. srpna 2002 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster