Aktuality

Vyhlášen III. stupeň SPA

29. března 2006 (st)

29. 3. 2006, 17.30 hod. | Povodňová komise města Olomouce vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity. Ačkoliv město neohrožuje povodňová vlna, je třeba sledovat informace a být ve stavu zvýšené bdělosti.

Aktuální informace č. 3 Povodňové komise města Olomouce
ke stávající hydrologické situaci na území města Olomouce
dne 29.3.2006 k 17:00 hod.

Aktuální údaje vodočtů řeky Moravy:

Morava - MORAVIČANY: 328 cm (III. stupeň pov. aktivity)
Morava – Hynkov: 244 cm (II. stupeň pov. aktivity)
Morava - OLOMOUC - NOVÉ SADY: 432 cm (III. stupeň pov. aktivity)

Aktuální vývoj:

Dle aktuálních měření z dnešního dne tj. 29.3. 2005 v 17:00 hodin dosáhla výška hladiny v řece Moravě na vodočtu Olomouc-Nové Sady III. stupně povodňové aktivity (tj. výšky 430 cm). Hladina řeky Moravy pozvolna stoupá a vzhledem k současné meteorologické situaci lze v nejbližších hodinách očekávat její mírný nárůst. Dochází k rozlivům mimo zastavěná území nad a pod Olomoucí. Město neohrožuje povodňová vlna, přesto žádáme občany, aby sledovali aktuální informace povodňové komise v povodňových vitrínách, ve vitrínách KMČ, v médiích, na zastávkách MHD, případně na dalších výlepových plochách. V případě negativního vývoje situace budou občané včas informováni s využitím prostředků městského varovného informačního systému.

Nelze vyloučit částečné zaplavení nejníže položených sklepů průsakem nebo přes kanalizaci v oblastech Chomoutov, Černovír, Nové Sady a především v ulicích Rokycanova, V Kotlině, Rooseveltova, Za poštou, Českobratrská, Krakovská, Střední a Dolní Novosadská.

V 16:30 byla uzavřena silnice II/570, spojující ulici Dolní Novosadskou s ulicí Šlechtitelů ve směru na Holici, dále podjezd na ulici Dr. Milady Horákové (tzv. “myší díra”). Žádáme občany Olomouce, aby se uzavřeným úsekům vyhýbali a použili ostatních komunikací.

V souladu s povodňovým plánem je situace průběžně monitorována pracovníky odboru ochrany Magistrátu města Olomouce, Městské policie Olomouc a Povodí Moravy, s. p., ve stavu připravenosti jsou také veškeré složky Integrovaného záchranného systému. Povodňová komise města Olomouce pracuje a přijímá opatření v souladu s platným povodňovým plánem.

Informace lze pravidelně získat z aktuálních zpráv v povodňových vitrínách, z vysílání regionálních rozhlasových stanic nebo od pracovníků Magistrátu města Olomouce na tel. číslech:

585 513 385, 585 513 392, 585 513 258, 585 510 275, 602 718 660 (případně operační středisko Městské policie – 585 209 511, 540)

Fotografie

29. března 2006 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster