Aktuality

Informace z jednání Povodňové komise města Olomouce

20. března 2005 (ne)

Dle aktuálních měření z dnešního dne tj. 20.3. 2005 v 8:30 hodin dosáhla výška hladiny v řece Moravě na vodočtu Olomouc-Nové Sady III. stupně povodňové aktivity (tj. výšky 430 cm).

Nelze vyloučit částečné zaplavení nejníže položených sklepů průsakem nebo přes kanalizaci v oblastech Chomoutov, Černovír a ulicích Rokycanova, Za poštou, Českobratrská, Krakovská, Střední a Dolní Novosadská.

Vzhledem k vývoji situace lze dnes předpokládat v Olomouci kulminaci a následný pozvolný pokles hladiny na řece Moravě.

Současný stav nevede k vážnému ohrožení zdraví a majetku občanů a není hlášena povodňová vlna. Situace je průběžně sledována a vyhodnocována.

Na základě rozhodnutí povodňové komise byla z důvodu zaplavení uzavřena od 10:00 hodin až do odvolání silnice II/570, spojující ulici Dolní Novosadskou s ulicí Keplerovou.

Žádáme občany Olomouce, aby se uzavřenému úseku vyhýbali a použili ostatních komunikací.

Další informace lze získat z aktuálních materiálů v povodňových vitrínách, vysílání Českého rozhlasu Olomouc nebo od pracovníků magistrátu na tel. číslech:

  • 585 513 166, (odbor ochrany magistrátu)
  • 585 513 211, (ostraha radnice)
  • 585 513 385 (392), (informační centrum v podloubí radnice)
  • 585 209 540, (dispečink městské policie)

V Olomouci 20.3.2005 v 10:30 hodin
Ing. Martin Tesařík
předseda povodňové komise

Fotografie

20. března 2005 (ne)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster