Aktuality

Velká modernizace varovných sirén na území Olomouce už brzy začne

31. října 2018 (st)

Velmi užitečnou kombinaci funkcí bude mít nový varovný a informační systém města Olomouce, jehož instalace do jednotlivých částí města začne již v nejbližší době. První městské části se možnosti hlášení dočkají přibližně v polovině příštího roku.

Představitelé města se už seznámili i s ukázkou fungování nového systému. „Součástí výběrového řízení na dodavatele tohoto složitého systému byla i praktická ukázka jeho provozu v podmínkách fungování Hasičské záchranné služby Olomouckého kraje, včetně zkoušky napojení na složky IZS a také na obecní rozhlasy olomouckých městských částí,“ uvedl náměstek primátora Martin Major, který byl členem výběrové komise.

Současný systém, který Olomouc používá, sice stále funguje, ale podle odborníků je zastaralý, náročný na opravy a údržbu, navíc poskytuje méně variabilní služby. „Některé prvky tohoto dosluhujícího systému jsou na hraně životnosti. Sirény jsou již zastaralé a především srozumitelnost jakéhokoli doplňkového hlášení je velice nízká,“ vysvětlil náměstek Martin Major. „Tento nedostatek se projevuje například při hlášeních po pohřešovaných osobách, kdy hlášení mnohdy není rozumět.“ Nynější systém je založen na kombinaci sirén a obecních rozhlasů.

Celý systém tvoří několik součástí. Jednak to je místní informační systém, složený z 1832 akustických jednotek, instalovaných na sloupy veřejného osvětlení a ovládaných digitálním bezdrátovým přenosem. Jedná se o vysoce modulární systém, propojitelný s dalšími informačními a monitorovacími systémy, jako jsou informační panely, monitoring ovzduší, srážkoměry, hladinoměry a podobně. Současně může plnit i funkci zcela nezávislého obecního rozhlasu pro jednotlivé městské části. Rovněž lze tento systém provozovat až na úroveň jedné akustické jednotky, což umožňuje informování vybraných ulic v případě konání velkých akcí nebo bezpečnostních opatření. K monitorování stavu Mlýnského potoka a Bystřice poslouží v případě hrozících povodňových stavů dvě nové vodočetné stanice. V Neředíně bude navíc umístěn srážkoměr, který dokáže monitorovat rizikové přívalové srážky například pro problematickou oblast Řepčína, kde dochází k zatopení zahrad, sklepů, garáží a místních komunikací.

Realizace nového systému bude technicky náročná a bude trvat přibližně tři následující roky. V každém roce dojde k pokrytí přibližně jedné třetiny území města. Ty městské části, které žádnou možnost hlášení v současnosti nemají, tak získají zcela nový, plně digitální bezdrátový rozhlas, městské části se stávajícím rozhlasem se dočkají jeho celkové modernizace a rozšíření do nové zástavby. Nově tak díky tomuto systému mohou komise všech městských částí informovat své obyvatele o aktuálním dění a poskytovat praktické informace.

Výraznou pomocí pro uskutečnění projektu bude dotace. „Město totiž uspělo s žádostí a na modernizaci celého výstražného systému získá dotaci 55 milionů korun. Díky kvalitní práci jsme s jedním z největších podobných projektů, ne-li vůbec největším v České republice, uspěli,“ vysvětlil Martin Major. Celkové náklady na kompletní modernizaci jsou 80 milionů korun včetně nákladů na budoucí pětiletý servis.

31. října 2018 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster