Aktuality

V centru města probíhá testování nového varovného a informačního systému

11. listopadu 2021 (čt)

V uplynulých týdnech proběhl testovací provoz ve většině městských částí Olomouce formou testovacího hlášení. V okrajových městských částech je testování a případné úpravy nastavení jednodušší z důvodu pravidelného hlášení. Ve čtvrtek 11. listopadu v dopoledních hodinách budou probíhat testovací hlášení i v centru naší metropole. Nejde tedy o žádné významné sdělení, ale jen o test!

Testovací provoz probíhá tak, že pracovníci odboru ochrany rozestaví v ulicích poslechové hlídky a vzdáleně spustí testovací hlášení. Následně do připraveného formuláře vyhodnotí informace o slyšitelnosti, srozumitelnosti a celkové funkčnosti zařízení.

„V průběhu čtvrtečních dopoledních hodin tak obyvatelé centra uslyší mimořádné testovací hlášení, na které není potřeba nijak reagovat, pokud nám však budou chtít pomoci a zaslat zpětnou informaci o kvalitě hlášení budeme rádi“ říká 1. Náměstek primátora Martin Major. „Pro tyto účely je spuštěna speciální e-mailová adresa [email protected],“ doplňuje náměstek Major.

Na tuto e-mailovou adresu se rovněž mohou občané obrátit s dotazy i podněty, které se týkají provozních a technických závad nového varovného a informačního systému. „V současné době také probíhá nastavení exportu jednotlivých hlášení na webové stránky města, kde si je v textové podobě mohou občané přečíst pro případ, že by hlášení nestihli nebo nebylo dostatečně srozumitelné,“ říká Tomáš Drozd, který má správu nového systému ve své kompetenci.

Klasické informační hlášení v jakékoliv městské části Olomouce nebo v celém městě je sestaveno tak, že při spuštění nejprve hraje vybraná znělka, aby upozornila občany na následující verbální informaci.

Verbální hlášení upřesňuje informaci

„Je důležité připomenout, že nový varovný a informační systém má dvě základní funkce,“ dodává Jan Langr, vedoucí odboru ochrany, který má problematiku ochrany obyvatelstva ve své kompetenci. „V první řadě se jedná o varování, to probíhá pomoci akustického signálu, tedy kolísavým houkáním tak jak je známe i z poplachových sirén. Varování má upozornit, že hrozí nějaké nebezpečí a je nutné, abychom se seznámili jaké nebezpečí nám hrozí, a právě verbální hlášení z nového rozhlasu je ta druhá důležitá část nového systému, tedy informování," doplňuje Langr.

Srozumitelnost hlášení může ovlivnit celá řada vlivů a faktorů. Jistě bude lépe srozumitelné ve večerních hodinách, kdy ruch z dopravy a jiných zdrojů bude mnohem menší než přes den. Rovněž počasí a obecně podmínky pro šíření zvuku mohou lokálně ovlivnit jejich kvalitu. Celý systém se proto optimalizuje tak, aby co nejlepší srozumitelnost byla pro posluchače, kteří se pohybují po chodníku.

Celý systém je napojen na jednotný systém varování a vyrozumění, které mimo jiné tvoří i poplachové sirény. Je ovládán a spouštěn z operačního střediska hasičského záchranného sboru. S tímto varováním se spouští i klasické sirény. V praxi to znamená, že v případě jakéhokoli varovného hlášení se v Olomouci spustí klasické sirény i tyto nové hlásiče.

Další důležitou změnou je, že ve vybraných městských částech bude nový systém sloužit i pro svolávání hasičů města. První zkušební městskou částí bude na základě požadavku komise městské části Chomoutov. V praxi to bude probíhat tak, že pokud operační středisko hasičů bude potřeba svolat místní jednotku, rození se pomoci rozhlasu signál pro požární poplach. Jedná se o 25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení a 25 sekund trvalý tón po dobu jedné minuty. Obyvatelé tomuto signálu nemusí věnovat pozornost, slouží výlučně pro hasiče, kteří vědí, že je potřeba jejich přítomnost k výjezdu.

11. listopadu 2021 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster