Aktuality

Informace o možnostech poskytnutí pomoci

17. září 2002 (út)

Město Olomouc průběžně reaguje na požadavky humanitární pomoci ze zátopových oblastí. Většina krizových štábů stále upřednostňuje finanční pomoc na příslušná povodňová konta.

FINANČNÍ POMOC:

město České Budějovice: 182 182 182/0300

ČČK: 10030-7334-011/0100, variabilní symbol: 300

ADRA: 244 424 44/0300, variabilní symbol: 444

Člověk v tísni:
334 334 334/0300

27-9279700207/0100
variabilní symbol 111
konstantní symbol 0558

204 104 0104/2600
variabilní symbol 111
konstantní symbol 0558

501166009/2700
variabilní symbol 111
konstantní symbol 0558

Konto zřízené vládou:
9025-001/0710
variabilní symbol 2002
konstantní symbol 558

Česká katolická charita:
369 369 369 369/0800
variabilní symbol: 906

Nadace Olgy Havlové:
100 530 578/0300

Arcidiecézní charita:
19-1155660227/0100

VĚCNÁ POMOC:

Magistrát města Olomouce děkuje všem občanům za poskytnutí věcné pomoci lidem v oblastech postižených povodněmi. Tímto chceme dát spoluobčanům na vědomí, že věcná pomoc pro záplavové oblasti bude potřebná i v následujícím období. Seznam potřebného materiálu humanitární pomoci bude průběžně upravován podle požadavků zasažených oblastí. V současné době je materiální pomoc shromažďována v těchto sběrných místech:

Humanitární sklad Arcidiecézní charity - Olomouc, Wurmova 11, otevřeno Po - Pá od 8 - 17 hod. až do odvolání (telefon: 068/522 93 80).
Momentálně přijímá POUZE:
- pracovní nářadí (lopaty, hrábě, košťata...)
- zachovalý nábytek a funkční bílá elektrotechnika (ledničky, pračky apod.)

OSOBNÍ POMOC (dobrovolníci):

velké skupiny přes Hasičský záchranný sbor
068/573 12 31-34 (operační důstojník)

individuální řeší ADRA - nutně potřebují pro asanační práce zedníky
telefon: 0603/903 175 (p. Starý)

Člověk v tísni
telefon: 02/719 142 17 (18)

17. září 2002 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster