Aktuality

Kalamita v Olomouci

9. června 2004 (st)

Upozornění pro občany města Olomouce. V souvislosti s kalamitním stavem po odpolední vichřici s přívalovými srážkami upozorňujeme občany na zákaz vstupu do městských parků (zejména Čechovy sady, dále Smetanovy a Bezručovy sady). Do odvolání bude rovněž uzavřen areál hřbitova v Neředíně.

Haváriemi na elektrickém vedení a trafostanicích je nejvíce postižena oblast Litovle a Olomouce a dle informací dispečinku SME Ostrava by havárie na trafostanicích měly být odstraněny do ranních hodin. Poruchy na elektrickém vedení je nutno hlásit na centrální dispečink SME Ostrava 840 114 115.

Občany vyzýváme ke zvýšené opatrnosti při pohybu na veřejných prostranstvích, kde se nachází velké množství poškozených stromů, střech domů, případně poškozené nadzemní elektrické vedení.

Město Olomouc zřizuje informační linku na telefonním čísle 585 513 166 od 21:00 hod. nepřetržitě do odvolání. Statutární město Olomouc zajišťuje nepřetržitou havarijní službu a ve spolupráci s Městskou policií průběžně monitoruje situaci. Občané budou o postupu prací informováni prostřednictvím médií.

Na odstraňování škod se společně podílí Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, pracovníci Technických služeb města Olomouce, Výstaviště Flora. Vzhledem k velkému rozsahu kalamity budou následky odstraňovány postupně dle stupně veřejného ohrožení.

Fotografie

9. června 2004 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster