Aktuality

Informace k hydrologické situaci na území ORP a města Olomouce k 23. 2. 2016

23. února 2016 (út)

Vzhledem k vývoji meteorologických podmínek v uplynulých dnech, byla havarijní službou odboru ochrany magistrátu města Olomouce věnována zvýšená pozornost vývoji hydrologické situace na horní části toku Moravy nad Olomoucí a hlavních přítoků.

Z důvodu výrazného oteplení které provázely dešťové srážky a silný vítr, došlo k nárůstům průtoků v povodí Horní Moravy nad Olomoucí. Na jednotlivých měrných profilech se hodnoty přiblížily k 1. SPA, v profilu Moravičany byl krátkodobě 1.SPA překročen.

Vzestupy jsou časově omezeny, vzhledem k ochlazování předpokládáme další pokles během večera a zítřejšího dne.

V Olomouci neočekáváme vzestup hladiny Moravy do úrovně 1.SPA

Pracovníci odboru ochrany MMOl situaci na hlavních tocích průběžně monitorují.

Příloha:

23. února 2016 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster