Aktuality

Hasiči radí: Nebezpečí při pálení čarodějnic

17. dubna 2019 (st)

Poslední dubnový večer je odnepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru. 

Aby se tak nestalo,

Dodržujte tato základní pravidla:

  • pečlivě vyberte bezpečné místo pálení – rozdělání ohně (ideální je hliněný podklad),
  • před rozděláním ohně zhodnoťte aktuální povětrnostní situaci (doba od posledních větších dešťových srážek, směr a síla větru),
  • při náhlém zhoršení počasí, zejména silném větru, pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh,
  • rozdělávejte pouze takový táborák, který jste schopni zvládnout,
  • oheň nenechávejte bez dozoru, aby nedošlo k nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru,
  • ohniště po ukončení akce důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou, při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné,
  • při vznícení oděvů si okamžitě lehněte, zakryjte si obličej a válejte se, dokud plameny nezhasnou,
  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

17. dubna 2019 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster