Aktuality

Pro dobrovolné hasiče chce město zajistit co největší podporu

11. února 2020 (út)

Další pomoc sborům dobrovolných hasičů, které působí na území města, připravuje pro letošní rok radnice. Městská rada v pondělí 10. února schválila podání již připravených žádostí o dotace z Olomouckého kraje v celkové výši 857 100 Kč. Povinná finanční spoluúčast města je již zahrnuta v rozpočtu odboru ochrany na rok 2020.

„Dobrovolným hasičům pomáháme dlouhodobě a systematicky, každý rok je podporujeme nákupem techniky a vybavení, modernizací zázemí, budováním hasičských zbrojnic a podobně. Víme, že to má smysl, protože kvalitní sbory dobrovolných hasičů znamenají i větší bezpečí Olomoučanů,“ říká náměstek primátora Martin Major, který má v gesci i oblast ochrany obyvatel. Konkrétně jsou nyní připraveny tři žádosti o dotace, s jejichž pomocí se zlepší vybavení sborů Olomouc, Droždín, Holice, Chomoutov, Lošov, Radíkov a Topolany.

Finančně největší objem má žádost o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Olomouc ve výši 300 tisíc korun a dvou dopravních automobilů pro jednotky SDH Chomoutov a Topolany ve výši 200 tisíc korun.

Současně budou podány žádosti o dotaci na pořízení a obnovu hasičského vybavení pro jednotlivé JSDH SMOl. Na pořízení vybavení, jako je nová dýchací technika, ochranné prostředky, prostředky první pomoci a prostředky k odvětrávání kouře, žádá město příspěvek ve výši 341 100 korun. Další dotace z kraje by pak byla využita na kurz bezpečné jízdy pro čtyři členy JSDH Olomouc ve výši 16 tisíc korun.

Rada města Olomouce bude následně informována o průběhu stavu podaných žádostí a o případném uzavření smluv s Olomouckým krajem o přidělení dotací.

11. února 2020 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster