Aktuality

Sumarizace zpracování povodňových plánů nemovitostí záplavového území statutárního města Olomouc

21. října 2002 (po)

Na základě vyhodnocení výsledků III etapy zpracování povodňových plánů nemovitostí provedl odbor ochrany Magistrátu města Olomouce celkovou sumarizaci objektů v záplavovém území města, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Olomouc v roce 1992 a vyhodnotil počty zpracovaných povodňových plánů.

V záplavovém území města Olomouc bylo pracovníky MmOl prověřeno při místních šetřeních 1 567 objektů. Bylo zpracováno a dodatečně aktualizováno 1 485 povodňových plánů nemovitostí, charakteru rodinný dům a bytový dům. Ze zbývajících 82 povodňových plánů, bylo 14 nevyplněno z důvodu odmítnutí majitele nebo správce nemovitosti, 33 z důvodu trvalé nepřítomnosti uživatele nemovitosti a 37 z důvodů rekonstrukce objektu.

Šetřením v dané oblasti byly dále prověřeny podnikatelské a jinak využívané objekty. Ze 185 těchto objektů má zpracováno povodňový plán pouze 75.

Opětovně proto vyzýváme majitelé nemovitostí, podnikatelské a jiné subjekty, u kterých nebyl doposud vypracován povodňový plán, aby tak učinili ve vlastním zájmu. Současně děkujeme všem občanům, kteří vstřícně poskytli pracovníkům magistrátu potřebné informace a přispěli tak k usnadnění řešení problematiky protipovodňové ochrany města Olomouce.

S ohledem na četné dotazy občanů města na význam a účel rozdílnosti vymezení zátopového území, které stanovil OkÚ Olomouc v roce 1992 a reálného rozlivu vody při povodni v roce 1997, připraví odbor ochrany MmOl podklady pro jednání o aktualizaci stanoveného záplavového území města Olomouce.

Účelem je získání uceleného souhrnu informací v daných lokalitách pro případ zatopení, a tím možnost plánování a organizace rychlé pomoci pro záchranu životů, zdraví a majetku občanů na území města Olomouce při možných rozlivech mimo hranice stávajícího záplavového území.

21. října 2002 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster