Aktuality

Hasiči radí: Zkontrolujte před zimou topidla a spalinové cesty

6. října 2022 (čt)

Brzy začne naplno topná sezóna. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých dochází k úmrtí, je špatný technický stav topidla nebo komínu.

Z tohoto důvodu a také s ohledem na rostoucí ceny energií doporučujeme zkontrolovat topný systém ve vašem domě či bytě. Správně vyčištěným a seřízeným topidlem se spalinovou cestou výrazně uspoříte při spotřebě paliva. Navíc, naše statistiky jsou neúprosné. Ročně vyjíždíme v kraji v průměru ke stovce požárů, které vznikly v souvislosti s topidly či spalinovými cestami.

Pamatujte proto na bezpečnostní zásady a předejděte tak požáru ve vaší domácnosti.

DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

 • Dodržujte lhůty kontrol a čištění spalinové cesty. Plynová topidla nechejte prověřit minimálně jednou ročně.
 • Správně vyčištěným a seřízeným topidlem se spalinovou cestou výrazně uspoříte při spotřebě paliva.
 • Zkontrolujte před sezónou celistvost a neporušenost spalinové cesty, aby z ní neunikaly spaliny do místností.
 • Pod a kolem topidla na tuhá paliva zajistěte nehořlavou podlahu nebo podložku.
 • Topte vhodným palivem, pálení odpadu výrazně snižuje životnost topidla spalinové cesty.
 • Pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár. Vždy jej skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad.
 • Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče 150 nebo 112.
 • Při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce.
 • Dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a spalinové cesty.
 • Zkontrolujte prostupy spalinové cesty přes hořlavé konstrukce (stěny, stropy, střechy).
 • Pro všechny typy topidel zajistěte dostatečný přívod vzduchu.
 • Netopte vlhkým dřevem, dochází pak k rychlému zanášení spalinové cesty.
 • Topidla na tuhá paliva nezapalujte za pomocí vysoce hořlavých kapalin například benzínu, v těchto případech dochází k závažným popálením.
 • Nesušte oděvy a jiné textilie nad topidly na tuhá paliva.
6. října 2022 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster