Aktuality

Dávejte pozor, čím a jak topíte

17. února 2012 (pá)

V zimě se každý snaží nějak zahřát, a protože topidla jsou velmi často příčinou vzniku požárů, vydal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje soubor zásad a pravidel, jak se v souvislosti s topením správně chovat.

Nebezpečí při užívání topidel

Je únor a topidla, která se starají o teplo v našich domovech, mají již za sebou takřka polovinu topné sezóny. V tom lepším případě nás topidla bezpečně zahřála po celou dobu chladných měsíců, ale nemusí tomu tak být i nadále. Protože topidla jsou velmi častou příčinou vzniku požárů, připomeňme si několik zásad jejich bezpečného užívání. Abyste nemuseli řešit problémy způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním topidel a komínů,

  • každý si musí počínat tak, aby při provozu topidla a komína nedocházelo ke vzniku požáru,
  • při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
  • dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů a topidel podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
  • dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidel,
  • nepřikrývejte a nepokládejte na topidla žádné cizí předměty,
  • dbejte na pořádek kolem topidla a v kotelnách, hrozí zde vypadnutí nebo úlet žhavé částice (to platí i pro kotle na plynná a kapalná paliva),
  • pro všechny typy topidel (mimo elektrických) zajistěte dostatečný přívod vzduchu,
  • pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár, popel vždy skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad,
  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na www.hzsol.cz

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

17. února 2012 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster