Aktuality

Informace k problematice "ptačí chřipky"

16. března 2006 (čt)

V souvislosti s problematikou "ptačí chřipky" a množícími se dotazy občanů k této problematice opětovně připomínáme internetovou adresu Státní veterinární správy ČR, kde je možno nalézt veškeré aktuální informace a sdělení k uvedené problematice.

Je zde možno nalézt např.:

Mimořádná veterinární opatření:

Aktuální nákazová situace - mapy:

Doporučení občanům - asanace

Dále se odbor životního prostředí pokusil shrnout nejčastější otázky a odpovědi v souvislosti s problematikou ptačí chřipky i s uvedením nejdůležitějších kontaktních telefonů k této problematice.

Na zahradě či v objektu jsem nalezl uhynulého ptáka. Jak mohu postupovat?

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých drobných ptáků mohou občané zvolit tento postup:

  1. odložení do nádob s komunálním odpadem (neodkládat do košů na psí exkrementy) - při použití igelitových sáčků či rukavic
  2. spálení v kotli na pevná paliva
  3. zakopání na vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a životního prostředí)

Jak postupovat při nálezu většího počtu uhynulých ptáků?

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků či dravců, je nutné vždy kontaktovat Krajskou veterinární správu pro Olomoucký kraj
tel. 585 700 730 nebo MVDr. A. Zatloukala - tel.585 700 757, mobil 602 783 688, MVDr. J. Zubala - tel. 585 700 733, mobil 602 950 138, MVDr. Brázdovou - tel.585 700 752, mobil 724 652 062.

Je možné na území města přikrmovat i nadále ptáky do krmítek, nebo je nutné krmítka odstranit?

Není jediný důvod, proč by měla být krmítka odstraňována. Je bez obav možné ptáky do krmítek přikrmovat, stejně tak není důvod k odstraňování ptačích budek. Není nutné mít strach z nákazy od volně žijících ptáků.

Jaká opatření připravuje město k snížení počtu holubů?

Odbor životního prostředí zvolil tyto základní účinné metody:

  • odchyt holubů do speciálních zařízení,
  • řízený lov (odstřel) holubů.

Odchyt holubů do speciálních zařízení je velmi účinná metoda. Tuto činnost včetně jejich likvidace může provádět pouze oprávněná osoba.
Řízený lov (odstřel) holubů je druhou významnou metodou.
Lov holubů dle možností daných zákonem o myslivosti provádějí členové mysliveckých sdružení popř. jednotliví myslivci.

Jaká opatření mají provést majitele nemovitostí v lokalitách se zvýšeným výskytem holubů?

Je třeba především holuby nekrmit. Krmení holubů na veřejných prostranstvích může být postiženo i jako přestupek - znečištění veřejného prostranství. Dále je velmi důležité řádně uzavřít střešní (půdní) prostory. K zamezení přítomnosti holubů doporučujeme využít i hrotový ochranný systém, což jsou v podstatě kovové, nebo plastové hroty, které lze různě spojovat. Tyto hroty je vhodné umístit zejména na balkony, římsy, okapy, fasády apod.

Mohou si majitelé domů zajistit odchyt holubů samostatně?

  • Odchyt holubů může provádět pouze oprávněná osoba. V případě zájmu vlastníka domu, lze samozřejmě zajistit kontakt na osoby, nebo firmy provádějící odchyt holubů. Informaci podá paní Miluše Příkazská, odbor životního prostředí tel. 588 488 347 nebo Ing. Dagmar Čížková tel. 588 488 349.

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky

  • k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
  • po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem

V případě potřeby mohou občané získat informace v pracovní dny také na lince odboru ochrany : 585 510 275 - ing. Tomek nebo 585 510 279 - pí Kovářová.

Občané mohou využít také celostátní informační linku: 800 100 145.

16. března 2006 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster