Aktuality

Stromy musí ustoupit realizaci protipovodňových opatření ve městě

9. února 2015 (po)

V rámci výstavby protipovodňových opatření v Olomouci připravuje státní podnik Povodí Moravy druhou etapu (II. B etapa) zvýšení kapacity koryta řeky Moravy.

Součástí stavebních příprav na výstavbu protipovodňových opatření je kácení zhruba 400 stromů rostoucích podél řeky v úseku od železničního mostu poblíž ulice Wittgensteinovy až po most v olomoucké Komenského ulici.

„S kácením dřevin začalo Povodí Moravy v pondělí 9. února, potrvá nejdéle do konce měsíce března, kdy končí kvůli období vegetačního klidu povolení ke kácení dřevin na území města,“ vysvětlila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. „Součástí následné stavby bude samozřejmě i náhradní výsadba stromů,“ ujistil generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Zkapacitnění koryta řeky Moravy o celkové délce 4,9 km začíná u železniční trati Nezamyslice - Olomouc a končí nad mostem v Hejčíně. Protože se jedná o rozsáhlý úsek v zastavěné části města, rozdělila se tato stavební akce na čtyři etapy. První etapa zahrnovala stavbu obtokového kanálu kolem Salzerovy Reduty a závodu společnosti FeProdukt. V rámci II. A etapy došlo ke zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v úseku od železničního mostu trati Nezamyslice – Olomouc až po vyústění obtoku realizovaného v I. etapě. II. B etapa, která se nyní připravuje, končí nad mostem v Komenského ulici a třetí etapa, na kterou je zpracován investiční záměr, zahrnuje zkapacitnění zbývajícího úseku po most v Hejčíně.

9. února 2015 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster