Aktuality

Aktuální povodňová situace 28. března na Olomoucku

28. března 2005 (po)

V Olomouci bylo dnes vpodvečer dosaženo 1. stupně povodňové aktivity, protože hladina řeky Moravy překročila na vodočtu Olomouc - Nové Sady výšku 360 cm. Také na vodočtu ve Velké Bystřici dosáhla řeka Bystřice úrovně kolem 1. stupně povodňové aktivity (bdělost).

V průběhu noci bude nadále docházet k velmi pozvolnému zvyšování hladiny zejména na toku Moravy. Signalizují to hodnoty naměřené v hlásných profilech na horním toku.

V důsledku vzestupu hladin řek se však neočekává, že během noci bude v Olomouci vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity (pohotovost).

Meteorologové předpovídají na další období mírné ochlazení, které by mohlo zpomalit jarní tání.

Upozorňujeme občany, že podél toků se zvýšenou hladinou je třeba počítat s možností lokálního zaplavení sklepů a terénních sníženin.
Rozsáhlé záplavy ani náhlé vylití vody z koryta nehrozí.

Povodňové orgány obcí nadálé podrobně monitorují situaci a ve spolupráci s nadřízenými orgány plní úkoly podle povodňových plánů.

Aktuální informace o povodňové situaci najdou občané v povodňových vitrínách a na internetových stránkách města www.olomouc.eu. V případě vzniku mimořádné situace budou občané operativně informováni také prostřednictvím dalších informačních kanálů.

V Olomouci v 18.00 hodin
Ing. Radek Zapletal
tajemník povodňové komise města Olomouce

28. března 2005 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster