Aktuality

Orloj posunul čas akustické zkoušky sirén

6. září 2005 (út)

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru uznalo námitku primátora Olomouce ohledně přehlušování zvonkohry orloje a souhlasilo s posunem pravidelné akustické zkoušky sirén v Olomouci až na 12.10 hod. počínaje 7. září 2005.

Stále větší počet obyvatel města, kteří doprovázeli po Olomouci své známé či příbuzné ze zahraničí začal upozorňovat na nepříjemnou situaci, opakující se při každé pravidelné zkoušce sirén. Přesně ve 12.00 hodin se každou první středu v měsíci s prvními údery věžních hodin rozezněl i zvuk sirény, který silně a nekompromisně přehlušil všechny okolní zvuky včetně zvonkohry orloje.

S ohledem na historický význam města a s ním spojený čilý turistický ruch, byl v minulých dnech primátorem města zaslán Generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky návrh na změnu při provádění akustických zkoušek sirén.

Tento návrh na změnu byl Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru uznán jako opodstatněný a všechny budoucí pravidelné zkoušky sirén (již od 7.9.2005) proběhnou v Olomouckém kraji s časovým posunem se začátkem stanoveným na 12.10 hodin.

6. září 2005 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster