Aktuality

Informace k poskytování požárních hlásičů a detektorů plynu pro osoby s těžkým tělesným postižením

10. února 2017 (pá)

Město Olomouc, zastoupené odborem ochrany, vyhlašuje na základě usnesení Rady města Olomouce ze dne 24. 1. 2017 výzvu pro spoluobčany s těžkým tělesným postižením k podání žádosti o hlásiče požáru a detektory plynu.

Termín pro podávání žádosti je od 15. 2. 2017 do 13. 4. 2017.

Hlásiče a detektory budou spoluobčanům, kteří splní podmínky, poskytnuty bezplatně.

Formulář žádosti

Podmínky žádosti:

  • osoba starší 18 let
  • trvalý pobyt na území města Olomouce
  • pohybové postižení a držitel platného průkazu:
    • ZTP/P a zároveň k pohybu využívá kompenzační pomůcku (vozík, chodítko, 2 francouzské hole nebo berle)
    • ZTP a zároveň k pohybu využívá kompenzační pomůcku (vozík, chodítko, 2 francouzské hole nebo 2 berle) pozn. u těchto žadatelů bude vyžadováno kladné vyjádření o vhodnosti poskytnutí hlásiče ze strany Odboru sociálních věcí MMOl na základě provedeného sociálního šetření v domácnosti žadatele, které lze nahradit kladným vyjádřením ze strany poskytovatele sociální služby, pokud takovouto službu využívá - kladné vyjádření bude vystaveno na předepsaném formuláři

Kontakty:

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany
Palackého 14, kancelář č. 278
Ing. Hana Binderová, telefon: 588 488 524

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Lužická 7
úterý a středa od 8:00 do 12:00 hod nebo v jiný termín na základě předchozí domluvy
Mgr. Marie Pijáčková, telefon: 731 501 388

Vyplněné žádosti lze odevzdat do 13. 4. 2017 osobně na Magistrát města Olomouce, odbor ochrany nebo ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, popřípadě zaslat poštou na uvedené adresy.

10. února 2017 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster