Aktuality

Změny v povolování vstupu na území vojenského újezdu Libavá

17. února 2006 (pá)

Na základě metodického pokynu k vydávání povolení ke vstupu a vjezdu na Území vojenského újezdu Libavá (dále jen "propustek") dochází od 1. ledna 2006 ke změnám jak v žádostech o povolení tak v samotných propustkách.

Některé důležité změny:

 • na žádosti jsou v mapce vyznačeny cílové a dopadové plochy, které jsou označeny i v terénu - na tyto plochy je mimo pracovní a služební činnosti vstup zakázán
 • propustky budou barevně rozlišeny:
  • zelené - pro pracovní činnost VLS a AČR,
  • červené - pro obyvatele vojenského Újezdu Libavá, osoby dlouhodobě pobývající na území vojenského újezdu Libavá a pro průjezd,
  • žluté - pro volnočasové aktivity, tj. sběr lesních plodů, turistika apod.,
 • u žlutých propustek bude vstup omezen pouze na soboty, neděle a svátky (vyjma výkonu práva lovu zvěře a ryb),
 • počet vozidel je snížen na dvě,
 • v doprovodu žadatele mohou být až čtyři osoby bez omezení věku.

"Vzhledem k tomu, že tiskopisy na žádosti byly újezdnímu úřadu dodány ve druhé polovině prosince, rozhodl přednosta Újezdního úřadu vojenského Újezdu Libavá, že platnost povolení z roku 2005 bude do 15. března 2006. Do tohoto data bude prováděna výměna na základě vyplněné žádosti. Žádosti bude možno vyzvednout na ÚÚVÚ nebo po dohodě s paní Kalhousovou (tel. 973 423 152) budou zaslány poštou na adresu žadatele.

přednosta Újezdního Úřadu vojenského Újezdu Libavá
plukovník Ing. Vladimír Kubisa v.r.

Fotografie

17. února 2006 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster