Aktuality

Aktuální povodňová situace 19. března na Olomoucku

19. března 2005 (so)

V Olomouci bylo dnes ráno dosaženo 1. stupně povodňové aktivity, protože hladina řeky Moravy překročila na vodočtu Olomouc - Nové Sady výšku 360 cm. Také na vodočtu ve Velké Bystřici dosáhla řeka Bystřice úrovně 1. stupně (bdělost).

V průběhu dne bude nadále docházet k postupnému zvyšování hladiny zejména na toku Moravy. Signalizují to hodnoty naměřené v hlásných profilech na horním toku.

V důsledku vzestupu hladin řek lze očekávat, že během dne a noci bude v Olomouci vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) a nelze vyloučit ani lokální nárust až do úrovně 3. stupně (ohrožení).

V oblasti řeky Šumice byl naopak odvolán druhý stupeň povodňové aktivity vyhlášený povodňovou komisí v Náměšti na Hané včera odpoledne.

Meteorologové předpovídají na neděli ochlazení které by mělo zpomalit jarní tání.

Upozorňujeme občany, že podél toků se zvýšenou hladinou je třeba počítat s možností lokálního zaplavení sklepů a terénních sníženin.

Rozsáhlé záplavy ani náhlé vylití vody z koryta nehrozí.

Povodňové orgány obcí nadálé podrobně monitorují situaci a ve spolupráci s nadřízenými orgány plní úkoly podle povodňových plánů.

Aktuální informace o povodňové situaci najdou občané v povodňových vitrínách a na internetových stránkách města www.olomouc.eu. V případě vzniku mimořádné situace budou občané operativně informováni také prostřednictvím dalších informačních kanálů.

tajemník povodňové komise města Olomouce

19. března 2005 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster