Aktuality

Hasičskou zbrojnici v Droždíně čeká velká rekonstrukce. Naváže na Lošov a Topolany

5. října 2016 (st)

Zbrojnice dobrovolných hasičů v Droždíně se brzy dočká rekonstrukce. Droždínští hasiči zbrojnici používají od poloviny šedesátých let a tak je pochopitelné, že budova už důkladnou rekonstrukci vyžaduje.

Záměr kompletní rekonstrukce schválila městská rada a celý projekt zapadá do dlouhodobé koncepce oprav a budování hasičských zbrojnic v místních částech Olomouce.

Zbrojnice dostane nové zateplení a topení a čeká ji rekonstrukce sociálního zázemí, to vše s celkovým nákladem 1,3 milionu korun. Díky těmto úpravám se tak zdejší hasiči dočkají lepšího zázemí a současně se sníží také provozní náklady objektu. V současné době se připravuje projektová dokumentace, zahájení prací ze strany Správy nemovitostí se předpokládá ještě v letošním roce.

Rekonstrukce byla již dříve městskou radou zařazena mezi investiční priority v koncepci jednotek sboru dobrovolných hasičů pro roky 2014 – 2018. V první etapě již proběhla výměna vrat a byla vyměněna okna. „Dobrovolní hasiči jsou zejména v místních částech Olomouce nejen v roli bezpečnostní síly, ale jsou i významnou společenskou a kulturní složkou. Je tedy zájmem města vytvářet pro jejich činnost odpovídající zázemí,“ vysvětluje náměstek Martin Major, do jehož kompetence spadají právě i sbory dobrovolných hasičů na území města Olomouce.

Počátkem roku skončila celková rekonstrukce zbrojnice v Lošově. Objekt dostal novou fasádu, okna, dveře, vrata a sociální zařízení, celkově za více než 1 milion korun. Na jaře pak začala výstavba nové zbrojnice v Topolanech s využitím dotace Ministerstva vnitra ve výši 4,2 milionu korun, kdy celkové náklady činí cca 9 milionů korun. „To, že se postupně daří zajišťovat pro hasiče na území města moderní podmínky pro jejich práci a naplňovat schválenou koncepci, považuji za velmi důležité. Svým způsobem je to i forma ocenění významu dobrovolných hasičů pro bezpečí Olomoučanů,“ doplňuje náměstek Major.

Další na řadě jsou Chválkovice - město připraví projektovou dokumentaci na výstavbu tamní nové hasičské zbrojnice. „Vzhledem k existenci ochranného památkového pásma Svatého Kopečka je ve Chválkovicích situace mimořádně složitá, přesto však vyvíjíme maximální úsilí, aby se realizace zbrojnice povedla co nejdříve,“ říká Martin Major. Vzhledem k významu hasičů ve Chválkovicích může město využít i dotační prostředky, a to až do výše 95 % nákladů. Přípravu žádosti již městská rada schválila, nyní se intenzivně pracuje na všech potřebných podkladech. Pokud město dotaci obdrží, mohou práce na nové chválkovické zbrojnici začít již v roce 2017.

Na území města je devět sborů dobrovolných hasičů se zhruba pěti sty členy, z nich se rekrutuje sedm zásahových jednotek. V těch slouží více než stovka dobrovolných hasičů.

Fotografie

5. října 2016 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster