Aktuality

Cvičení Plyn 2012

21. září 2012 (pá)

Simulovaná havárie plynu se ve dnech 19. a 20. září 2012 stala námětem cvičení složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, orgánů krizového řízení statutárního města Olomouce a společnosti RWE distribuční a.s.. Cílem bylo procvičit vzájemnou spolupráci záchranných složek, statutárního města Olomouce a distributora plynu v případě mimořádné události.

Jako mimořádná událost byla hasiči simulována havárie vysokotlaké regulační stanice plynu na ulici Lipenská v Olomouci. V důsledku odstávky části vysokotlakého plynovodu a regulační stanice byla přerušena dodávka plynu pro část města Olomouce. Při cvičení byla použita i speciální technika pro hašení požárů plynů. Jde o hasicí kontejner, který pořídilo město Olomouc pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v roce 2011.

Zatímco první den cvičení poměřovaly síly především složky integrovaného záchranného systému, o den později řešil pomyslné důsledky havárie krizový štáb města Olomouce v čele s primátorem města Martinem Novotným a jeho náměstkyní Evou Machovou. Cílem bylo procvičit postup orgánů krizového řízení při koordinaci záchranných a likvidačních prací.

Fotografie

21. září 2012 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster