Aktuality

Hasiči radí: Nenechávejte svíčky a aromalampy bez dohledu

5. listopadu 2019 (út)

Dodržujte základní pravidla:

 • Pečlivě volte místo, kam svíčku ukládáte. Měla by být umístěna na stabilní nehořlavé podložce, která brání přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem, například s chvojím adventního věnce, ubrusem nebo s poličkou
 • Svíčku vždy umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Nenechávejte je poblíž záclon, závěsů či sedaček
 • Neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu
 • Hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru, stejně jako aromalampy, u kterých může dojít k vyvření hořlaviny na podložku. I krátká nepozornost může mít za následek požár
 • Čtěte pozorně informace o bezpečném zacházení s výrobkem na příbalovém letáku
 • Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou svíčkou, zejména při hře dětí. Pozor je třeba dávat také na pohyb zvířat, které by neměly zůstat v místnosti s hořící svíčkou o samotě
 • Před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku důkladně uhaste
 • Pokud je to možné, vybavte svůj byt či dům detektory kouře
 • Tam, kde je to možné, nahraďte klasickou svíčku elektronickou. Vyšší pořizovací cena se vám bohatě vrátí v pocitu bezpečí
 • V případě požáru zachovejte chladnou hlavu a co nejrychleji se ho pokuste uhasit. Využijte ruční hasící přístroj, kbelík s vodou či hydrant na chodbě
 • Vždy mějte na paměti, že život a zdraví je cennější než majetek

Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče 150 nebo 112.

Fotografie

5. listopadu 2019 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster