Aktuality

Hasičská cisterna poslouží poloprofesionální jednotce olomouckých hasičů

11. listopadu 2016 (pá)

Olomoucká poloprofesionální jednotka hasičů dostala do zápůjčky speciální požární automobil CAS 24 Scania. Stalo se tak přesně v poledne v pátek 11. listopadu. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje toto vozidlo ve svém vozovém parku aktuálně nepotřebuje a vzhledem k úzké spolupráci mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči a městem Olomouc byla dohodnuta tato zápůjčka. Vozidlo bude dobrovolným hasičům sloužit na základě smlouvy bezplatně do konce roku 2018.

Cisternu CAS 24 od HZS Olomouckého kraje přebíral 1. náměstek primátora statutárního města Olomouce Martin Major a vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce Jan Langr spolu se čtyřmi dobrovolnými hasiči. Cisterna ze sídla HZS ve Schweitzerově ulici pak zamířila do Černovíra, kde bude garážována ve zdejší moderní hasičské zbrojnici.

„Já jsem především rád, že u nás existuje tak dobrá a úzká spolupráce mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči. Už mnohokrát se v poslední době v praxi ukázalo, jak účinná je jejich spolupráce i při zásazích u požárů a jiných krizových událostí,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. „Pamatuji si časy na počátku devadesátých let, kdy město jednotky dobrovolných hasičů omezovalo, a stejně tak nyní vnímám i to, jak v posledních letech naopak zájem radnice o dobrovolné hasiče stále stoupá. S tím samozřejmě roste i technické vybavení jednotek dobrovolných hasičů, což mě velice těší. Hasičské jednotky města znovu zažívají rozkvět. Doufám, že zapůjčená cisterna bude v jejich rukou dobře sloužit ve prospěch občanů města a blízkého okolí,“ uvedl při předávání klíčů od cisterny ředitel HZS Olomouckého kraje Karel Kolářík. „Na dobrovolných hasičích nám opravdu velmi záleží, ostatně za několik málo týdnů budeme otevírat novou hasičskou zbrojnici v Topolanech,“ reagoval Martin Major.

Město Olomouc na základě zákonných požadavků zřizuje na svém území výjezdové jednotky požární ochrany. Ze zákona je město povinno zajišťovat potřebné vybavení a podmínky pro výkon jejich činnosti. Jednou ze základních podmínek je zajištění vhodné techniky, nejen osobní (např. zásahové oblečení), ale i té výjezdové, jakou jsou i požární automobily nebo cisterny. Jednotka města Olomouce byla zřízena a funguje na území města 1. ledna 2016.

Zapůjčená cisternová automobilová stříkačka CAS 24 Scania je určena k přepravě požárního družstva 1+5 a hasebních prostředků k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou a při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Vozidlo má nádrž na vodu o objemu 3200 litrů vody a 400 litrů pěnidla. Vozidlo bude dislokováno na hasičské zbrojnici v Černovíře a přispěje ke zvýšení akceschopnosti výjezdové jednotky města Olomouce.

Jednotka SDH Olomouc je jednotkou dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která funguje v režimu poloprofesionální jednotky a má jednoho placeného člena, který zajišťuje pohotovost. Doba výjezdu jednotky z místa dislokace je do 5 minut.

Fotografie

11. listopadu 2016 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster