Aktuality

Město Olomouc přijímá mimořádná opatření v souvislosti s nařízeními vlády

10. března 2020 (út)

Vláda České republiky vydala dopoledne 10. března dvě důležitá nařízení, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy koronavirem. Obě tato nařízení zásadně vstupují do oblasti působnosti samosprávy města. Vedení města proto situaci i nařízení vlády intenzivně analyzovalo a připravilo konkrétní opatření. Od 13:00 zasedala Bezpečnostní rada města Olomouce.

„Obecné nařízení vlády implikuje bezpočet konkrétních nařízení a opatření, které musí uvést v život právě město. Proto jsme svolali jednání bezpečností rady města, je na nás, jak konkrétně budou preventivní opatření u nás aplikována,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. „Sledujeme nástup koronaviru na různých místech ve světě a vnímáme situaci s veškerou vážností, byť u nás naštěstí doposud nejde o dramatické údaje. Našimi opatřeními chceme právě proto přispět k co nejlepší ochraně obyvatel před šířením tohoto onemocnění,“ doplnil primátor Žbánek.

Bezpečnostní rada projednala dopad nařízení na život města i na fungování jednotlivých veřejných institucí. „Rád bych zdůraznil, že dnes nezačínáme od bodu nula. Vedení města se tímto tématem a možným přijetím preventivních opatření zabývalo už na čtyřech předchozích jednáních, takže jsme na mimořádnou situaci připraveni,“ upřesnil primátorův náměstek Martin Major.

S účinností od středy 11. března bude přerušena výuka na základních, středních a vysokých školách na území města. Město proto vydalo příslušný pokyn směrem k vedení škol. Provoz mateřských škol a jeslí zůstane prozatím zachován. „Toto rozhodnutí se může změnit, pokud by se situace na území města dramaticky měnila,“ uvedl Jan Langr, vedoucí odboru ochrany. Situace bude znovu vyhodnocena v pátek 13. března.

Od dnešní 18. hodiny budou zrušeny akce, kterých se účastní sto a více osob. Z tohoto důvodu bude uzavřeno například Moravské divadlo Olomouc a neuskuteční se avizované větší kulturní akce. Preventivní opatření se dotknou i řady dalších zařízení na území města.

Na uzavření základních a středních škol reaguje i Dopravní podnik města Olomouce (DPMO), který od čtvrtka dočasně zruší ranní posilové školní spoje, označené v jízdních řádech jako školní. Odbor sociálních věcí magistrátu pozastavil přijímání žádostí o ubytování v azylových domech. Pracovníci městských akciových společností města DPMO a Technické služby města Olomouce dostávají při výkonu práce dezinfekční prostředky. DPMO výrazně zintenzivnil také čištění vozů MHD.

„Chtěli bychom také požádat občany, aby v těchto dnech omezili návštěvy magistrátu na nejnutnější minimum, využívali možnost telefonického kontaktu, případně aby nechali na později vyřízení záležitostí, které snesou odkladu,“ vyzval občany tajemník magistrátu Jan Večeř. „Apelujeme na organizátory kulturních a dalších společenských akcí, aby respektovali nařízení vlády,“ dodal Jan Langr. Občané by v případě zájmu o návštěvu různých zařízení měli sledovat webové stránky jejich provozovatelů.

PŘEHLED OPATŘENÍ, PŘIJATÝCH BEZPEČNOSTNÍ RADOU

 • město bude realizovat opatření vydaná MZ ve svých organizacích,
 • město nebude organizovat veřejné akce po dobu trvání opatření MZ,
 • město uzavírá pro občany informační centrum města, pracovníky bude možné kontaktovat telefonicky,
 • město pozastavuje činnost klubů seniorů zřizovaných městem, ostatní služby pro seniory zůstávají zachovány (rozvoz stravy apod..),
 • provoz mateřských škol a jeslí na území města OL bude zachován, minimálně do pátku 13. března,
 • v souvislosti s přerušením výuky ve školách, dojde i ke zrušení dalších akcí ve školách zřizovaných městem (tělocvičny, klubovny, hřiště sportoviště),
 • sportovní a kulturní zařízení, zřizovaná městem, budou uzavřena (bazénová část Aquaparku Olomouc, bazénová část Plaveckého stadionu Olomouc, Moravská filharmonie, Moravské divadlo, sportovní haly, Zoo Olomouc, Knihovna města Olomouce, Centrum ekologických aktivit Sluňákov),
 • veřejná doprava na území města bude jezdit bez posilových školních spojů od čtvrtku 12. března,
 • bezpečnostní rada doporučuje sportovním klubům a zájmovým organizacím, aby zvážily své sportovní aktivity s ohledem na omezení shromažďování osob,
 • bezpečnostní rada doporučuje občanům, aby omezili fyzické návštěvy na úřadech magistrátu města Olomouce a preferovali telefonický kontakt,
 • bezpečnostní rada vyzývá všechny právnické a fyzické osoby, aby dodržovaly nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví.

Fotografie

10. března 2020 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster