Aktuality

Přístup na hřbitov a do sadů bude i v pátek velmi omezený

10. června 2004 (čt)

V areálu Ústředního hřbitova bude během pátku 11. června zpřístupněna hlavní alej od vstupu ke kapli pouze po dobu smutečních obřadů v době od 10.00 do 14.30 hodin. Volný pohyb po hřbitově je zatím s ohledem na bezpečnost občanů nadále zakázán.

Smetanovy sady budou zpřístupněny od pátečního rána pouze po hlavních trasách, přitom platí nadále zákaz vstupu na ostatní plochy. V Čechových a Bezručových sadech budou pokračovat práce na odstraňování následků kalamity a z bezpečnostních důvodů tam bude i v pátek vstup zcela zakázán.

Režim pohybu v parcích a na Ústředním hřbitově během víkendových dnů pak bude upřesněn havarijní službou během pátečního odpoledne.
Bližší informace mohou občané získat na telefonním čísle 585 513 166.

Během kalamity bylo poškozeno podle předběžného odhadu asi 40 % porostů v městských parcích, další výrazné škody byly zaznamenány na veřejné zeleni v areálu Ústředního hřbitova v Neředíně. Na ostatním městském majetku jsou registrovány škody pouze menšího rozsahu, největší náklady v řádu statisíců korun si vyžádá likvidace následků kalamity na veřejné zeleni na území města.

Děkujeme občanům za pochopení této mimořádné situace.

Bc. Jan Večeř
za havarijní službu města Olomouce

V Olomouci 10. 6. 2004, 14.00 hod.

Fotografie

10. června 2004 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster