Aktuality

Aktuální informace k vývoji povodňové situace

5. dubna 2006 (st)

5. 4. 2006, 18.15 hod. | I přes nepříznivý vývoj počasí (přeháňky) lze nadále předpokládat postupné snižování hladiny řeky Moravy. Během čtvrtka 6. 4. 2006 je očekáván pokles k II. stupni povodňové aktivity.

Aktuální situace v jednotlivých postižených městských částech:

Černovír

Nadále pokračovaly práce na sanacích poškozených míst v levobřežní části hráze, technické prostředky i nadále zůstávají v lokalitě. Evakuovaní občané využili možnosti návratu do svých obydlí. Evakuační středisko na Tererově náměstí dnes ukončilo aktivní činnost a přešlo do pohotovostního režimu. Pracovníci Technických služeb města Olomouce zahájili čištění ulic. Průjezdnost Černovírem zůstává nadále omezená a pod dohledem policie.

Ve středu 5. 4. zahájilo provoz detašované pracoviště magistrátu v ZŠ Petřkova ul. (tel. 737 729 839). Zajišťuje vydávání potvrzení o zaplavení a evakuaci, poradenství o sociálních dávkách, distribuci vysoušečů. Provozní doba kontaktního centra je denně, včetně soboty a neděle, od 8 do 20 hodin.

Chomoutov

V lokalitě bylo nasazeno speciální velkokapacitní čerpadlo, kterým příslušníci sboru dobrovolných hasičů odčerpávají vodu ze hřiště. Na pracovišti KMČ byla zřízena od středy 5. 4. informační služba, která zajišťuje vydávání potvrzení o zaplavení a evakuaci, poradenství o sociálních dávkách, distribuci vysoušečů.

Klášterní Hradisko - Černá cesta

Byla obnovena dodávka teplé vody a tepla.

Nové Sady

Po posouzení statikem bylo v lokalitě Rooseveltova zahájeno čerpání vody s cílem obnovit co nejrychleji dodávky tepla a topení. Provoz v ulici Střední Novosadská funguje bez omezení. Mateřská škola na Střední Novosadské a ZŠ Střední Novosadská zůstávají uzavřeny, zprovoznění se připravuje na pondělí 10. 4. 2006.

Další informace

Školství: Všechny základní a mateřské školy jsou od 5. 4. 2006 bez omezení v provozu s výjimkou ZŠ a MŠ Petřkova v Černovíře a také ZŠ a MŠ Střední Novosadská, kde bude provoz zahájen v pondělí10. 4. 2006.

Evakuační středisko na Tererově náměstí: aktivní provoz střediska byl ukončen, je zachován pouze pohotovostní režim.

Silnice: průjezdnost Černovíra je nadále jen omezená a pod dohledem policie.
"Myší díra" v ulici Milady Horákové je i nadále uzavřena, a to z důvodu dlouhodobě nahlášené opravy. Uzavřena zůstává spojka z Nových Sadů do Holice a ulice Šlechtitelů.

Zatopené studny

Bezplatný rozbor pitné vody ze zatopených studní po jejich asanaci bude za splnění podmínek, že studna slouží pro zásobování trvalého bydliště a že je současně jediným zdrojem pitné vody pro objekt, bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, tel. 585 719 111.
Informace najdete také na webových stránkách www.olomouc.eu, případně kontaktujte MmOl, odbor životního prostření, odd. vodního hospodářství: .

Poradenská linka k základním hygienickým pravidlům po povodni: 585 719 327 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Poradenská linka pro sanace studní: 605 298 441, 605 298 440 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Krizová linka pro řešení problematiky uhynulých zvířat (zejména uhynulých vodních ptáků) na území města Olomouce: 602 582 874, 602 445 836.

Stanoviště kontejnerů výhradně určených pro uhynulá zvířata s výjimkou uhynulých vodních ptáků (od 5. 4. 2006):
Chomoutov - točna MHD
Černovír - Frajtovo nám. (u kostelíku)
Nové Sady - zastávka MHD (u čističky)

Informační linka pro řešení prevence výskytu komárů na území města Olomouce: 606 705 971

Požadavky na poskytnutí dávek sociální péče pro občany v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy vyřizuje odbor sociální pomoci magistrátu, pracoviště Hálkova 20 (přízemí), tel. 585 562 406. Pro občany Černovíra je k dispozici také služba na detašovaném pracovišti v ZŠ Petřkova.

Informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách: 800 900 650, 800 900 630, 800 900 680 denně od 7.00 do 22.00 hodin.

Ing. Martin Tesařík
předseda krizového štábu města Olomouce

 

 

5. dubna 2006 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster