Aktuality

Civilní služba končí

9. listopadu 2004 (út)

Civilní služba skončí zároveň s povinnou základní (náhradní) vojenskou službou. Dne 22. prosince 2004 budou z civilní služby propuštěni všichni mladí muži, kteří ji vykonávají.

Dne 4. listopadu 2004 schválil Senát Parlamentu ČR zákon o zrušení civilní služby. Příslušný zákon byl dne 15.11.2004 podepsán prezidentem ČR a vejde v platnost zveřejněním ve sbírce zákonů. Občanům, kteří ke dni 22. prosince 2004 vykonávají podle zvláštního právního předpisu civilní službu, končí její výkon tímto dnem a nevykonaná část civilní služby se promíjí.

Občanům, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu povinni vykonat civilní službu a ke dni 22. prosince 2004 nebyli k jejímu výkonu povoláni nebo k jejímu výkonu nenastoupili a občanům, kterým byl podle zvláštního právního předpisu výkon civilní služby přerušen nebo odložen, se nevykonaná civilní služba nebo její nevykonaná část dnem 22. prosince 2004 promíjí.

9. listopadu 2004 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster