Aktuality

V Topolanech bude nová hasičská zbrojnice

10. června 2014 (út)

V městské části Topolany vyroste zbrusu nová hasičská zbrojnice. Radní města schválili zadání veřejné zakázky na její stavbu. Stávající budova topolanské zbrojnice je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a hasičské jednotce neposkytuje potřebné zázemí. Předmětem veřejné zakázky bude demolice stávající a stavba budovy nové.

„Po zhruba třech letech intenzivní debaty, která spočívala v úvahách, zda rekonstruovat stávající objekt nebo postavit zbrojnici zcela novou, jsme se rozhodli zvolit druhou variantu,“ vysvětluje náměstkyně primátora Eva Machová. Stávající hasičská zbrojnice je totiž zcela nevyhovující. „Jde o jednoduchou malou stavbu, která není vytápěná, navíc bez vodovodu a kanalizace. Nesplňuje potřeby pro činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří tak pro svou práci musí využívat budovu bývalé školy, kde mají uskladněné i potřebné vybavení,“ vypočítává důvody náměstkyně Eva Machová.

V Topolanech by tak měla už na podzim začít vyrůstat nová dvoupodlažní budova hasičské zbrojnice. Podle projektu je stavba rozčleněna na přízemí s garáží, které bude sloužit pro umístění hasičské techniky a zároveň jako zázemí pro dvanáctičlenné zásahové družstvo. V dalším patře vznikne školící místnost se sociálním zázemím a prostor vyčleněný pro operačního velitele zásahové jednotky.

Předpokládané náklady na stavbu jsou 15 milionů korun. „Během července lze podávat nabídky do zadávacího řízení. Jejich posouzení a hodnocení lze očekávat na konci měsíce července. Samotná stavba by pak mohla začít v říjnu letošního roku,“ doplnil primátor Martin Major.

Sbor dobrovolných hasičů působí v Topolanech více jak 70 let. Vedle pomoci obyvatelům v případě vzniku mimořádných událostí se významným způsobem podílí i na kulturním a společenském životě a práce s mládeží. „V rámci sboru dobrovolných hasičů, je rovněž aktivní zásahová jednotka, kterou zřídilo město Olomouc. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je jednou ze složek integrovaného záchranného systému. Podílí se jak na řešení mimořádných událostí na katastrálním území Topolan, tak i na dalších významných úkolech ve prospěch obyvatel města Olomouce,“ uvedl vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. „Mezi tyto základní činnosti patří například obsluha evakuačního centra statutárního města Olomouce, skladu humanitární pomoci a povodňového materiálu v Neředíme,“ doplnila náměstkyně primátora Eva Machová.

Fotografie

10. června 2014 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster