Aktuality

Úpravy břehů, nový most i úklid komunikací: další jednání o protipovodňových opatřeních

15. března 2019 (pá)

Další z řady společných jednání mezi vedením města a podniku Povodí Moravy se odehrálo na olomoucké radnici. Tématem byl průběh stavby, dodržení harmonogramu, osud mostu v Masarykově ulici či navazující investiční práce města.

„Představitelé Povodí Moravy nás seznámili s průběhem stavebních prací a ujistili nás, že vše podstatné se zatím odehrává v rámci schváleného harmonogramu a žádná závažná zdržení a komplikace nenastaly. To vnímám jako dobrou zprávu,“ uvedl primátor Olomouce Mirek Žbánek. V průběhu jednání chtěl také vyvrátit fámy, že ze stavby mizí stavební technika a některá ze stavebních firem chce odejít z projektu. „Mohu vás ujistit, že v žádném ohledu nemáme zpoždění a vše probíhá jak má. Stavební práce neprobíhají jen mezi mosty v ulicích Komenského a Masarykova, ale na mnohem delším úseku až ke třídě Kosmonautů,“ vysvětlil investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. Dodal, že pokud někdo sleduje pouze úsek u Bristolu, mohl po dokončení provádění pilotů na straně u Blahoslavovy ulice nabýt dojmu, že stavební technika opouští staveniště a práce jsou přerušeny. To ale není pravda, neboť práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. „Ujištění, že stavba běží podle harmonogramu, je po nás podstatné,“ reagoval primátor.

Během setkání se hovořilo také o provozních otázkách, jako je úklid staveniště a okolních komunikací. „Tady vidím stále dost velké rezervy, svědčí o tom i stížnosti občanů,“ podotkl primátor Žbánek. Obě strany řešily budoucí stavební aktivity, jako například koordinaci při provádění parkových úprav na levém nábřeží u BEA centra s budováním veřejného osvětlení ve stejné lokalitě, či položení chrániček pro budoucí datové rozvody podél celého pravého nábřeží. Zástupci města požádali také o citlivou demontáž a uložení historického litinového zábradlí z pravého nábřeží Moravy. Zástupci Povodí Moravy informovali o probíhajících statických posudcích na most v Masarykově ulici.

Během jednání se hovořilo i o projednávané změně stavby před dokončením. „Změna stavby, která spočívá ve zvětšení průměru a v úpravě délek některých pilot, přispěje ke zvýšení bezpečnosti nové konstrukce nábřežních zdí a sníží vliv stavby na nábřežní domy i okolní komunikace, protože dojde ke zmenšení počtu prováděných vrtů,“ popsal podstatu změny na levém nábřeží řeky Moravy Petr Loyka, šéf odboru životního prostředí olomouckého magistrátu. „Zrychlí se také postup výstavby, a to díky provádění menšího počtu pilot (vrtů) a na minimum se zkrátí doba působení negativních vlivů na okolí."

Na začátku dubna se odehraje už třetí společný kontrolní den na stavbě. Při té příležitosti se budou moci představitelé města i zástupci médií přesvědčit o tom, jaká část projektu byla za rok od zahájení stavby provedena.

Fotografie

15. března 2019 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster