Aktuality

Postup k provedení rychlotestu na COVID-19

22. března 2020 (ne)

Olomoucký kraj vydal usnesení pro provádění rychlotestů. V platnost vstupuje právě dnes.

  • Pacienti s klinickými příznaky kontaktují svého ošetřujícího lékaře.
  • Pokud ošetřující lékař rozhodne o provedení rychlotestu, vystaví ošetřující lékař pacientovi žádanku typu K, pokud možno distančně (zasláním ofocené/naskenované žádanky na mobil nebo mailovou adresu pacienta), případně v papírové podobě.
  • Pacient s žádankou typu K může odjet po své vlastní ose do jednoho z míst určených k odběru, kde je mu proveden rychlotest z krve. Pacient se na odběrové místo dostaví sám nebo v doprovodu maximálně jedné osoby.
  • Ať je výsledek testování jakýkoliv, testovaná osoba poté zůstává 14 dní v karanténě, kam ji odešle praktický lékař a zajistí k tomu nezbytnou administrativu.
  • V případě, že není možné, aby se pacient dostavil na odběrové místo samostatně, ošetřující lékař vyžádá výjezd mobilní odběrové skupiny, cestou Operačního střediska Zdravotnické záchranné služby.

Odběrové místo pro Olomouc:

Fakultní nemocnice Olomouc
Hněvotínská 3, horní plocha parkoviště pod Teoretickými ústavy LF UP
Kontaktní telefon: 739 598 026
Kontaktní e-mail: [email protected]

22. března 2020 (ne)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster