Aktuality

Zrušení pravidelné zkoušky sirén

3. června 2013 (po)

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, 5. června 2013 neproběhne. O zrušení akustické zkoušky rozhodl Krizový štáb generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z důvodu povodní, které zasáhly Čechy a hlavní město Prahu. Jedná se o preventivní opatření.

Zkoušky sirén probíhají v České republice každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Výjimkou je Olomoucký kraj, kde jsou sirény spouštěny deset minut po dvanácté hodině. Cílem je pravidelně a komplexně prověřit funkci celého ovládacího a telekomunikačního zařízení jednotného systému varování a vyrozumění. Zkoušky systému varování obyvatelstva se konají v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro zkoušku sirén se používá tzv. zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Vysílá-li tento signál elektronická siréna nebo místní rozhlas zapojený do systému varování, bude následně vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén."

3. června 2013 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster